Apel civilnog društva: Sabor ne smije biti ušutkan zbog korone

21. listopada 2020.

U trenucima kada se bilježi rekordan broj zaraženih, Hrvatski sabor je proglasio dvotjednu stanku jer su zastupnici i zastupnice “radili 7 tjedana u komadu”, a vlast je ostavljena u rukama izvršne vlasti. Nastavno na naša ranija upozorenja kako kriza ne smije narušiti demokraciju i demokratske procese, 26 organizacija civilnog društva uputile su zahtjeve za očuvanje parlamentarne demokracije.

Bez obzira na izvanrednost situacije, izvršna, sudska i zakonodavna vlast ne smiju zaboraviti svoja prava i obveze kako bi građanke i građani imali temelj pravne sigurnosti i povjerenje u funkcioniranje pravne države. Nemoguće je predvidjeti koliko ćemo dugo još živjeti u uvjetima pandemije koji ograničavaju temeljna prava građana_ki, stoga povjerenje u institucije nikada nije bilo važnije. Krize ne smiju biti izlika za ograničenje građanskih prava, već prilika za građanski odgoj u praksi. Upravo zato što su demokratske procedure najvažnije u trenucima krize, tražimo od Sabora:

1. Omogućite normalan rad zastupnicima i zastupnicama: tražimo ravnopravno sudjelovanje svih zastupnica i zastupnika na plenarnim sjednicama, što je trenutno onemogućeno. Budući da dio zastupnika_ica ne može biti u sabornici zbog epidemioloških mjera i tako im je uskraćeno sudjelovanje u raspravama, predlažemo da im omogućite uključivanje u rasprave putem videolinka ili drugog vida online komunikacije. Isto tako, pozivamo Vas da osigurate online sudjelovanje u raspravama na plenarnim sjednicama onim zastupnicima_cama koji_e ne mogu biti u Saboru uslijed samoizolacije. Zabrinjavajuća je i činjenica da su se skratila vremena za rasprava, kao i broj replika. Nužno je objavljivati pojedinačne rezultate glasanja svake zastupnice_ka koje Sabor od ožujka ne objavljuje pravdajući se da je  to tehnički neizvedivo u doba pandemije. Podsjetimo, drugim zemljama, poput Slovenije i Češke, to ipak nije bila nemoguća misija.

2. Uživo prenošenje sjednica radnih tijela: zbog epidemioloških mjera na sjednicama odbora i drugih radnih tijela sada mogu biti samo akreditirani novinarke i novinari. Prema Poslovniku Sabora, sve sjednice trebale bi biti otvorene su za javnost, stoga tražimo da se sjednice radnih tijela emitiraju na YouTube kanalu Hrvatskog sabora.

3. Demokratski kontrolirajte rad Stožera: Sabor treba nadzirati rad Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu. Predlažemo da Stožer podnosi izvješća Saboru svakih 15 ili 30 dana, uz obrazloženje koje su mjere i zašto poduzete radi sprječavanja pandemije, kao i da pozvani_e predstavnici_e Stožera odgovaraju na zastupnička pitanja. Pozivamo građane_ke da poštuju upute Stožera, a Sabor da kontrolira njegov rad.

Kada se cijeli svijet suočava s pandemijom, zdravstvenom, ekonomskom i socijalnom krizom, demokracija je presudna u osiguranju transparentnosti i protoka informacija, otvorenoj i odgovornoj vlasti, kao i sudjelovanju građana_ki u demokratskim procesima i razumijevanja istih. Neophodno je nastaviti  podržavati vladavinu prava, štititi i poštivati međunarodne standarde i osnovna načela zakonitosti te pravo na pristup pravdi i informacijama, ali i osigurati poštivanje ljudskih prava. Dok medicinske radnice i radnici od početka godine naporno i predano rade bez stanke, a u zdravstvu je i dalje na snazi zabrana zapošljavanja, dvotjedna saborska pauza u ovakvim okolnostima najblaže rečeno je pljuska svim građanima i građankama ove zemlje.

Potpisnice zahtjeva:

Biom

Brodsko ekološko društvo - BED

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za mirovne studije (CMS)

Cenzura Plus

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

CROSOL - Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Dugine obitelji

Udruga IKS / udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

Informativno pravni centar (IPC)

Institut za kulturu i etiku

Gong

Kuća ljudskih prava

LET

Projekt građanskih prava Sisak

Rehabilitacijski centar za stres i traumu

RODA - Roditelji u akciji

MMH

U dobroj vjeri

Volonterski centar Osijek

Zagreb Pride

Zelena akcija

Zelena Istra

Zvono

Ženska soba

chevron-right