Obrazovni program: Učimo ih za njihovu budućnost

23. siječnja 2020.

S ciljem stjecanja dodatnih kompetencija za rad s mladima u osnovnim i srednjim školama, više od 50 učitelja i učiteljica, nastavnika i nastavnica sudjelovalo je u Gongovim edukacijama za političku i medijsku pismenost.

Sa svrhom pružanja podrške i osnaživanja učitelja, nastavnika i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole, Gong je u suradnji s partnerskim organizacijama održao dva obrazovna programa;

  • 24. i 25. listopada 2019. - Edukaciju za medijsku pismenost u Stubičkim Toplicama (30 sudionika_ca)

  • 19. i 20. prosinca 2019. - Edukaciju za političku pismenost u Pregradi (24 sudionika_ca)

Cilj oba programa unaprjeđenje je medijske i političke pismenost samih odgojno-obrazovnih radnika i radnica koji će potom, stečena znanja i vještine, koristiti kod poučavanja učenika.

Edukaciji za medijsku pismenost namjera je upotpuniti znanja sudionika_ca o funkcioniranju medija te njihovog utjecaja na djecu i mlade. Naglasak je stavljen na kritičko promišljanje medijskog sadržaja; osvješćivanje pozitivnih i negativnih utjecaja medija i digitalne tehnologije te odgovorno korištenje istih. Neke od tema ovog susreta su: dezinformacije, provjera izvora i informacija – provjera činjenica, medijsko izvještavanje, oglašavanje usmjereno na djecu, prikriveno oglašavanje, neprihvatljiv govor i govor mržnje u medijima, prikaz nedostižnog poželjnog izgleda, nasilje u medijima, i dr.

Osnovni cilj Edukacije za političku pismenost je analizirati temeljne političke koncepte važne za razumijevanje i analiziranje suvremenih političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, ali i globalnoj razini. Poznavanje tih osnovnih koncepata neophodan je instrument za razumijevanje politike kao procesa zajedničkog odlučivanja. Sudionici_e edukacije stoga analiziraju pojmove kao što su politika, demokracija, populizam, političke stranke, politička kultura, politička socijalizacija, civilno društvo, različiti oblici građanskog sudjelovanja i dr. Uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje suvremenih političkih sustava, posebna pozornost posvećena je pojmu demokratske političke kulture i procesima putem kojih se takav tip političke kulture stvara.

Izvoditelji programa su Gongovi eksperti i ekspertkinje u području medijskog i političkog obrazovanja: Martina Horvat, prof. socijalna pedagoginja, Jelena Tešija, mag. novinarstva i rodnih studija, Dražen Hoffmann, mag. politologije te vanjski suradnik prof. dr. sc. Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti.

Projekt „Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole“, u sklopu kojeg su izvedene ove edukacije, razvijen je temeljem švicarsko-hrvatskog programa suradnje „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Projekt se povodi u suradnji triju hrvatskih i jedne švicarske organizacije civilnog društva (Forum za slobodu odgoja, Centar za mirovne studije, Gong i MUNTERwegs) te dviju jedinica lokalne i regionalne samouprave (Krapinsko-zagorska županija, Grad Rijeka).

Obrazovni program: Učimo ih za njihovu budućnost 1

Sadržaj edukacija i edukativnih materijala isključiva je odgovornost Gonga.

Obrazovni program: Učimo ih za njihovu budućnost 2

chevron-right