Suradnja sa školama

31. prosinca 2018.

Nakon programa Prvi put biram Gong je nastavio s građanskim obrazovanjem mladih. Od 2012. godine Gong provodi stručno usavršavanje za učitelje_ice koje ih priprema za poučavanje učenika i uključuje tri modula: političku, EU i medijsku pismenost.

Nakon uspješno provedenih neformalnih obrazovnih programa s mladima o izborima Prvi put biram, Gong je nastavio razvijati obrazovne aktivnosti za mlade i obogaćivati ih novim sadržajima među kojima su aktualni e-participacija i digitalna demokracija te dezinformacije u medijima i važnost poučavanja mladih za kritičko čitanje i provjeru činjenica.

U 2012. godine Gong je započeo i stručna usavršavanja učitelja_ica i nastavnika_ica kako bi ih podržao u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja učenika. Gongovo stručno usavršavanje za nastavnike uključuje tri modula: političku, EU i medijsku pismenost.

Uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje suvremenih političkih sustava posebna pozornosti unutar modula političke pismenosti posvećena je pojmu demokratske političke kulture i procesima putem kojih se takav tip političke kulture stvara, prenosi i transformira. Kroz modul političke pismenosti sudionici su upoznaju s pojmovima kao što su politika, demokracija, građanska i politička participacija, civilno društvo i sl. Imajući na umu da je Hrvatska dio Europske unije i da su građani_ke Hrvatske i građani_ke EU modul EU pismenosti razvija kompetencije za sudjelovanje i pripremu mladih na taj kontekst.

Dodatni modul medijske pismenosti prepoznaje da smo u suvremenom društvu konstantno okruženi informacijama i različitim medijima te su vještine kritičke analize medijskih sadržaja i aktivni odabir izvora informacija važnije nego ikad.

Publikacije, prezentacije, kvizove i video materijale razvijeni kroz obrazovne programe Gonga nalaze se na edukatalogu.

Kroz financijsku podršku Europske unije iz programa Europa za građane te kroz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj, Gong je i u 2018. godini dodatno razvijao i prilagođavao svoje obrazovne programe i za mlade i za odgojno-obrazovne radnike_ice.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Suradnja sa školama 1Suradnja sa školama 2

chevron-right