GONG zapošljava - PROJEKTNI/A MANAGER/ICA

14. prosinca 2018.

Gong je organizacija civilnog društva utemeljena radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Gong promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koje dijele naše vrijednosti.

Od projektnog/e managera/ice očekuje se vođenje brige o projektnim ciklusima: praćenje provedbe projekata i izrada specijaliziranih izvještaja u suradnji s voditeljima projekata, izrada prenamjena projektnih proračuna, pravovremenog i urednog praćenja aktivnosti i troškova, te iniciranje procesa planiranja, budžetiranja i izvještavanja, spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje, timski rad i višegodišnji angažman. Opis posla uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće radne zadatke:

OPIS POSLA:

 • suradnja s programskim timovima organizacije (voditelj/ica programa, voditelji/ce projekata)
 • suradnja s financijsko-administrativnim timom organizacije
 • suradnja s Izvršnim odborom
 • samostalna izrada pregleda aktivnosti, specijaliziranih financijskih izvještaja za donatore s potrebnom pratećom dokumentacijom
 • izrada projektnih proračuna i projektnih prijava
 • praćenje ispunjavanja ugovornih obveza prema donatorima
 • poslovna korespondencija
 • ostali organizacijski i projektni poslovi.

Za ovo radno mjesto potrebna su sljedeća znanja i kvalifikacije, stavovi i vještine:

1. Znanja i kvalifikacije

 • humanističko usmjerenje u obrazovanju (npr. dipl. ekonomist/ica, magistar/ica ekonomije, stručni/a prvostupnik/ca ekonomije – smjer računovodstvo ili financije, stručni specijalist računovodstva i financija) *relevantno radno iskustvo može nadomjestiti formalno obrazovanje
 • minimalno 5 godina iskustva na sličnim poslovima, preferirano u organizacijama civilnog društva ili neprofitnom sektoru
 • izražene numeričke i analitičke sposobnosti
 • urednost, točnost, ažurnost i samostalnost
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje hrvatskog standardnog jezika i poslovnih formi komunikacije
 • iskustvo u provedbi minimalno 5 EU projekata

2. Stavovi

 • interes za demokratizaciju, dobro upravljanje i ljudska prava, te društveno poduzetništvo
 • poštivanje radnih procesa uz usmjerenost na rezultate i njihovu kvalitetu
 • sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • osobna odgovornost, organiziranost i proaktivnost
 • kritičko razmišljanje, orijentiranost na učenje i usavršavanje

3. Vještine

 • samostalni rad na računalu (MS Word, MSExcel, Outlook, PowerPoint, Internet, cloud i ostali serveri)
 • učinkovito upravljanje vremenom
 • učinkovito komuniciranje
 • sposobnost primjene novih znanja i vještina

Vrlo visoka razina motivacije i interesa za rad i razvoj u području rada Gonga mogu kompenzirati manju razinu radnog iskustva ili formalnog obrazovanja.

Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, u skladu s misijom Gonga i suradničkih organizacija, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva. K tome, prednost imaju kandidati iz manjinskih i socijalno marginaliziranih skupina.

Ugovor se sklapa na rok od jedne godine s mogućnošću prelaska na neodređeno vrijeme. Bruto 1 plaća iznosu okvirno 11.850,00kn, ovisno o kvalifikacijama. Probni rok traje tri mjeseca.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

 • životopis
  • motivacijsko pismo (obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetencije kroz praktične primjere/iskustvo)
  • kontakt podaci barem dvije preporuke koja se može provjeriti

Prijave se mogu slati isključivo e-mailom na adresu posao@gong.hr najkasnije do 7. siječnja 2019., obavezno s naslovom maila: PRIJAVA ZA PROJEKTNOG/U MANAGERA/ICU

Radi optimizacije radnog procesa, u mogućnosti smo povratno kontaktirati isključivo kandidate/kinje koji/e su ušli/e u uži izbor. Poziv na razgovor u užem krugu će uključivati i provjeru potrebnih znanja i vještina. Razgovori će se održati prema dogovoru s kandidatima, u prostorijama Gonga u Zagrebu.

Gong brine za zaštitu Vaših osobnih podataka. Slanjem prijave na natječaj dajete privolu za držanje Vaših osobnih podataka (biografije, motivacijska pisma, preporuke) u bazi prijava na ove i buduće natječaje za posao u Gongu. Podaci koje nam pošaljete drže se u bazi do trenutka u kojem nam ne uskratite privolu za njihovo korištenje za potrebe procesa odabira kandidata za poslove u Gongu. Privolu za obradu podataka možete uskratiti u bilo kojem trenutku. Ako imate ikakva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka, želite uskratiti privolu za njihovu obradu i pohranu, ili ostvariti neko od ostalih prava opisanih u našim Pravilima privatnosti u točki 4 i ostalim točkama, javite nam se na osobni-podaci@gong.hr.

chevron-right