Izazovi izbora za Europski parlament 2019.

21. studenoga 2018.

Povodom predstojećih europskih izbora donosimo rad koji uz pregled pravne regulative i praćenja transparentnosti izbornog procesa sadrži analizu suvremenih izazova za Europski parlament te ključne preporuke za Hrvatsku i EU.

Gotovo pola stoljeća neuspješnih nastojanja unificiranja tog procesa na cijelom teritoriju EU-a svjedoči o podijeljenosti i nedovoljnom prepoznavanju važnosti europskih institucija od strane zemalja članica. K tome, neujednačenost europskog izbornog sustava i tek postepena demokratizacija procesa odlučivanja unutar EU-a dijelom objašnjava i vrlo nisku izlaznost građana/ki na europskim izborima, dovodeći u pitanje legitimnost izbora i odražavajući percepciju važnosti i povjerenja u EU institucije. Stoga je cilj ovog policy papera utvrđivanje trenutnog stanja kroz mapiranje problematike i izazova te otvaranje prostora za poboljšanje aktualnih praksi.

Ukratko, analiza se fokusira na suvremene izazove internetske sigurnosti, vanjskih utjecaja na rezultate izbora u pojedinim državama i raznih manipulacija izbornih procesa koji bez adekvatne političke i društvene reakcije mogu ozbiljno urušiti demokratske procese u EU i njezinim državama članicama. Uz to, naglasak rada stavljen je na transparentnost financiranja i kontrolu izvještavanja, kao i napore prema regulaciji plaćanja političkih oglasa na Internetu iz stranih izvora - pritom zabranjenih na razini EU članica. Pravni okvir koji regulira organiziranje i provođenje europskih izbora utemeljen na preporukama i smjernicama međunarodnih organizacija i tijela predstavlja tek dio zajedničke regulacije izbornog prava, što državama članicama ostavlja velik diskrecijski prostor u regulaciji provedbe izbora.

Kako bi se europski izborni sustav unapredio i ujednačio, donosimo preporuke za podizanje svijesti među građanima/kama o europskim izborima, povećanje transparentnosti financiranja izbornih kampanja te regulaciju uloge novih medija kako bi se smanjio rizik od zloupotrebe primjerice društvenih mreža za manipulaciju biračkog tijela. GONG-ova vizija dobre vladavine pretočena u ove preporuke teži usuglašenijem europskom izbornom zakonodavstvu te odgovornoj i sustavnoj primjeni hrvatskog izbornog zakonodavstva, koje je spremno adekvatno odgovoriti na suvremene izazove usmjerene na zlouporabu i manipulaciju političkih procesa.

 

PREPORUKE ZA EDUKACIJE I INFORMIRANJE GRAĐANKI

Treba se sustavno raditi na informiranju i edukaciji građanki s ciljem razumijevanja uloge Europskog parlamenta u formalnom obrazovanju (osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje). Nositelji općih edukacija i informativnih kampanja su Ured Europskog parlamenta u Zagrebu prema općoj javnosti i nadležna tijela poput Ministarstva obrazovanja prema osobama koji su u formalnom obrazovnom sustavu. Konkretne informativne kampanje o ostvarenju aktivnog i pasivnog biračkog prava na konkretnim izborima za Europski parlament treba napraviti DIP kao nadležno tijelo (primjerice, u odnosu na rokove, prijavu prebivališta itd.).

PREPORUKE ZA FINANCIRANJE

Političko oglašavanje na društvenim mrežama trebalo bi zakonom regulirati na način da onemogući strane utjecaje (strano financiranje političkih kampanja) i omogući transparentan uvid u troškove kampanje.

Uskladiti obvezu podnošenja i objave godišnjih financijskih izvještaja za političke stranke sukladno pravilima za neprofitne organizacije.

PREPORUKE ZA REGULACIJU IZBORA I REGULATORNA TIJELA

Institucionalni (DIP) i izvaninstitucionalni mehanizmi nadzora financiranja političkih aktivnosti izbornih kampanja bi se trebali zakonom ojačati kroz povećanje ovlasti te odredbama kojima se dodatno štiti nezavisno djelovanje nadzornih mehanizma.

Zakonom omogućiti ulaz u sastav DIP-a ne samo pravnoj, nego i drugim relevantnim strukama, poput politologije, sociologije, ekonomije, novinarstva sukladno preporukama Venecijanske komisije Vijeća Europe jer je izborni sustav predmet i drugim disciplinama koje svojom multidisciplinarnošću mogu pridonijeti kvaliteti rada DIP-a.

PREPORUKE ZA UJEDNAČENJE EUROPSKOG IZBORNOG SUSTAVA

U potpunosti ujednačiti pravila za ostvarenje aktivnog i pasivnog biračkog prava u svim državama članicama po pitanju pojednostavljivanja procedure glasanja u svakoj zemlji članici EU.

Kvalitetnije informirati i educirati sve državljanke zemalja članica EU-a o mogućnosti ostvarivanja biračkog prava u svim zemljama članicama.

PREPORUKE ZA REGULACIJU FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA I KAMPANJA

Uvesti ograničenja troškova u izbornim kampanjama sukladno gospodarskim uvjetima države članice kako bi se osigurala minimalna jednakost sudionica na izborima. Dodatno, mogu se uvesti zabrane trošenja na oglašavanje i korištenje javnih resursa u kampanji pojedine stranke ili kandidatkinja.

PREPORUKE ZA KOORDINACIJU NADZORNIH TIJELA

Redovna koordinacija i međusobna suradnja svih nadležnih tijela država članica EU zaduženih/ovlaštenih za provođenje izbora.

PREPORUKE ZA NOVE MEDIJE

Kako bi javnost i građanke na vrijeme bili upoznati s donacijama i troškovima stranaka i kandidatkinja uključujući i podatke o zaduženjima, preporučuje se objava detaljnih financijskih izvještaja u lako čitljivom, otvorenom i svima pristupačnom formatu, lako razumljivom jeziku te podnošenje izvještaja prije i nakon izbora u što kraćem vremenskom periodu tijelima nadzora uključujući i podatke o oglašavanju.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Izazovi izbora za Europski parlament 2019. 1Izazovi izbora za Europski parlament 2019. 2

chevron-right