Financijska izvješća u otvorenom formatu

07. studenoga 2018.

Na stranici RGFI javna objava besplatno se mogu preuzeti Bilance i Račun dobiti i gubitka za sve obveznike u razdoblju od 2008. do 2017. u formatu koji omogućuje ponovnu uporabu podataka.

Fina je objavila Registar godišnjih financijskih izvještaja u otvorenom formatu, a .csv datoteke od 2008. do 2017. godine moguće je preuzeti na stranici RGFI javna objava. Za pristup podacima potrebno je tek registrirati se besplatno kao korisnik/ca, a dostupna je Bilanca i Račun dobiti i gubitka za sve obveznike.

Gong je Fini u svibnju ove godine uputio zahtjev temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je tražio otvaranje ovih podataka da bi ih uvrstili u bazu Mozaika veza, web aplikaciju koja povezuje sve javno dostupne podatke o politički izloženim osobama. Fina je ubrzo odgovorila kako se pravo na pristup informacijama ne odnosi na tražene podatke te navela uvjete koje propisuje Zakon o računovodstvu i cjenik propisan odgovarajućim podzakonskim aktima po kojem bi ove podatke mogli dostaviti uz naplatu. Gong se na takvu odluku žalio povjerenici za informiranje koja je odbacila argumentaciju Fine i dostavila im predmet na ponovno razmatranje.

Naime, i prema Zakonu o računovodstvu Fina je na zahtjev dužna standardne podatke iz Registra dati u obliku prikladnom za ponovnu uporabu, a sukladno zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ponovna uporaba informacija. Stoga je Fina u ponovljenom postupku odlučila otvoriti podatke RGFI-a svima, i to bez naplate.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Financijska izvješća u otvorenom formatu 1Financijska izvješća u otvorenom formatu 2

chevron-right