Treninzi i razmjene za mlade u svibnju 2018.

02. srpnja 2018.

GONG i druge partnerske organizacije na projektu GEAR – Nansen Dijalog Centar iz Osijeka, CIVES iz Španjolske, Mirovni inštitut iz Slovenije, GSI Italia iz Italije i Nansen Dialogue Centre Skopje iz Makedonije – održale su u svibnju 2018. godine treninge, razmjene i radionice za mlade u Jezerčici i Osijeku.

Partnerske organizacije na projektu GEAR održale su u svibnju edukacije i treninge za nastavnike i mlade u Jezerčici i u Osijeku.

Trening za mlade ambasadore solidarnosti održan je od 11. do 13. svibnja u Jezerčici. Trening se sastojao od niza aktivnosti neformalnog i iskustvenog učenja koje su za ciljeve imale izgradnju komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, interkulturalnog dijaloga i razumijevanja, temelja za solidarno djelovanje i kapaciteta za planiranje i provedbu aktivnosti inkluzije u lokalnim zajednicama. Trening je okupio i u aktivnosti uključio mlade u dobi od 16 do 23 godine, i to iz Hrvatske, Italije i Španjolske, uključujući i grupu učenika iz Ekonomske i turističke škole Daruvar, koja je i partner na projektu.

Treninzi i razmjene za mlade u svibnju 2018. 1

Sljedeći trening za mlade održan je u Osijeku 18. svibnja, a u njemu je sudjelovala skupina mladih iz Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Ovaj je trening stavio naglasak na izgradnju kompetencija suradnje i komunikacije za zajedničko rješavanje problema.

S dijelovima sudionica i sudionika treninga održane su i radionice koje su pred mlade postavile konkretnije zadatke, za čije su se rješavanje trebali osloniti na vještine koje su stjecali tijekom treninga. Radionica održana u Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar 14. svibnja stavila je naglasak na interkulturnu komunikaciju, otvaranje komunikacijskih procesa te sporazumijevanje oko postizanja zajedničkih ciljeva unatoč ograničenjima u mogućnosti razmjene informacija.

Treninzi i razmjene za mlade u svibnju 2018. 2

Radionica održana u Dalju 19. svibnja – dan nakon osječkog treninga – okupila je proširenu skupinu mladih iz različitih nacionalnih konteksta, koji su udružili snage u zadatku izgradnje zamišljene političke zajednice od temelja, uključujući glavne elemente njezine ekonomije i kulture, političkog uređenja te mehanizama za osiguravanje prava i sloboda stanovnica i stanovnika. Ova je vježba služila za poticanje promišljanja o identitetima i potrebama zajednicama te o društvenim temeljima za razumijevanje i suradnju s drugima.

Projekt GEAR sufinancira Erasmus+ program Europske unije.

chevron-right