Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti

15. lipnja 2018.

U suradnji s GOOD inicijativom, GONG je u lipnju u Rijeci organizirao stručno usavršavanje učitelja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja

GONG redovito provodi Edukaciju za građansku pismenost s učiteljima i mladima, a ove godine sudjelovao je u suradnji s drugim organizacijama iz GOOD inicijative u stručnom usavršavanju učitelja Primorsko-goranske županije za građanski odgoj i obrazovanje. GONG-ova Edukacija za građansku pismenost sastojala se od političke i medijske pismenosti.

Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti 1

Medijska pismenost iznimno je važna kao jedan od temeljnih  elemenata  građanske pismenosti.  Mediji su važan kanal informiranja  i važan akter suvremenih političkih procesa, komunikacije između građana i tijela javne vlasti, te utječu na formiranje  javnog mnijenja i stavova. Edukacija učitelja na tu temu održana je u Centru tehničke kulture u Rijeci, 8. I 9. lipnja.

Politička pismenost uključuje upoznavanje s temeljnim konceptima važnima za razumijevanje i analiziranje suvremenih političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, ali i globalnoj razini. Edukacija učitelja na tu temu održana je u Centru tehničke kulture u Rijeci, tjedan dana nakon edukacije za medijsku pismenost.

Razvoj i provedbu obrazovnih programa financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja za društveni razvoj.  Provedbu programa u Primorsko-goranskoj županiji financijski podržava Mreža Zaklada Otvoreno društvo te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj. GONG provodi edukacije za političku i medijsku pismenost kroz suradnju unutar GOOD inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti 2   Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti 3    Rijeka: edukacija iz građanske pismenosti 4

chevron-right