Vlada uhvaćena kako mulja Europsku uniju oko lobiranja

09. listopada 2017.

Vlada je obavijestila EU da RH uređuje zakonski okvir za lobiranje. No, nikakvih dokaza za to nema – to nije dio usvojenog antikorupcijskog plana niti je u normativnom planu Ministarstva pravosuđa ili Ministarstva uprave za 2017. godinu.

U prvoj polovici 2016. godine Malta je predsjedala Europskom unijom što je iskoristila kako bi mapirala stavove država-članica predstavljenih u Vijeću EU-a o budućnosti lobiranja u Europskoj uniji. Naime, Vijeće mora ubrzo odrediti sadržaj mandata za pregovore s druge dvije ključne europske institucije – Europskim parlamentom i Europskom komisijom. Pregovori će rezultirati sklapanjem međuinstitucionalnog sporazuma koji će definirati nove razine transparentnosti rada (i lobiranja) EU institucija. U tu svrhu, sve države-članice su ispunile malteški upitnik o budućnosti lobiranja u EU.

Upitnik kojeg je ispunila RH javno je dostupan zahvaljujući GONG-ovom zahtjevu za pravom na pristup informacijama. Zanimljivo je da RH odbija dati jasan odgovor na gotovo svako od postavljenih pitanja, tvrdeći pritom da RH upravo izrađuje zakonski okvir za lobiranje te da će jasan stav o ovim pitanjima imati kad se taj proces okonča.

Međutim, iznimno je problematično da niti ijedno od Ministarstava uopće ne radi na zakonskom uređenju lobiranja. Naime, u nedavno usvojenom antikorupcijskom planu Vlade ne nalazi se zakonsko uređivanje lobiranja, iako je priprema za to napravljena kroz prethodni akcijski plan, te usprkos tome što su u sklopu javne rasprave dostavljeni takvi prijedlozi. Isto tako, ne postoji aktivna radna skupina za izradu zakonskih odredbi kojima bi se uredilo lobiranje. Na posljetku, uređenje lobiranja se ne nalazi ni u Prijedlogu normativnog plana aktivnosti Ministarstva pravosuđa niti Ministarstva uprave za 2017. godinu, a s obzirom da još nije objavljen nacrt Akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast, nije jasno hoće li se u njemu opet naći barem trag ove mjere. 

Stoga nije jasno na osnovu čega je RH druge države-članice informirala da trenutno izrađuje zakonski okvir za lobiranje. Upravo iz navedenih razloga, GONG je u sklopu javnog savjetovanja o prijedlogu normativnih aktivnosti, Ministarstvu pravosuđa predložio da se uređenje lobiranja uvrsti u popis zakonodavnih aktivnosti Vlade za iduću kalendarsku godinu.

chevron-right