Videoaktivizam i javno zagovaranje

26. travnja 2017.

Projekcija aktivističkih video-uradaka i video-kampanja organizacija civilnog društva te rasprava o položaju osoba lišenih poslovne sposobnosti u obiteljskom zakonodavstvu, obilježili su završno javno događanje projekta „Zagovaranje iz prve ruke“.

Značajan dio projektnih aktivnosti bio je usmjeren na izgradnju organizacijskih kapaciteta za produkciju video klipova i videoaktivizam, stoga je prva panel rasprava posvećena primjerima dobre prakse i ulozi koju video-aktivizma ima u zagovaračkim aktivnostima organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Damjan Janjušević iz Udruge za samozastupanje predstavio je video-spot u kojem se zahvatila problematika upravljanja imovinom osoba lišenih poslovne sposobnosti (Čija je moja imovina?), razvijenog uz podršku Otvorenog društva. Damjan je istaknuo kako stručna podrška u video-produkciji uvelike pomaže u nošenju sa zahtjevnosti kreativnog procesa koji stoji iza takvih poduhvata. Udruga za samozastupanje je predstavila i dva video-klipa razvijena u vlastitoj produkciji u okviru ovog projekta. Jednim video uratkom je obrađena tema građanskog aktivizma, a drugi je nov doprinos UZS-a destigmatizaciji osoba s intelektualnim teškoćama.

Marko Gregović iz agencije Brodoto iznio je svoje viđenje o ulozi koju video-aktivizam treba imati u javnom profiliranju neke organizacije, podizanja vidljivosti raznih zagovaračkih akcija te kao ključnom alatu za uspješno ovladavanje društvenim mrežama. Predstavio je gerila-videoaktivizam koji je bio pogonsko gorivo za uspješnu kampanju mobiliziranja članova i podržavatelja Sindikata biciklista.

Ivana Kostić iz Centra za kulturne djelatnosti je kao predstavnica organizacije specijalizirane za pružanje podrške u video-produkciji iznijela svoje iskustvo rada s nevladinim sektorom, te predstavila posljednje video-uratke, također razvijene u sklopu IPA 2012.

Ivan Blažević, tajnik Zaklade Solidarna objasnio je zbog čega se zaklada odlučila organizacije civilnog društva široj javnosti predstaviti kroz izradu aktivističkih video-profila 5 ljudsko-pravaških organizacija.

Eugen Jakovčić izložio je snažan utjecaj na vidljivost kojeg su imale zagovaračke aktivnosti poduprte video-produkcijom – kampanja “Svi mi – Za Hrvatsku svih nas“ Platforme 112, te dojmljiva video kampanja „Žrtve su predugo čekale“. 

Sudionici panela zaključili su raspravi kako svaka organizacija civilnog društva mora razvijati kapacitete za jednostavne video-aktivističke aktivnosti, odnosno produkciju nezahtjevnih video-klipova. No, u slučaju provedbi kampanja osvještavanja organizacije moraju biti spremne na suradnju s produkcijskim kućama i pojedincima koji se bave filmskom produkcijom, što naravno podrazumijeva i osiguranje adekvatnih sredstava.

Obiteljski zakon kao poluga o(be)snaživanja osoba s intelektualnim teškoćama

U drugoj panel raspravi  razmatrala se pozicija samozastupnika u trenutnom i budućem zakonskom okviru koji će uređivati lišavanje poslovne sposobnosti. Damjan Janjušević iz Udruge za samozastupanje istaknuo je da svi potpisnici Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (uključujući i Hrvatsku) imaju obvezu aktivno djelovati prema konačnom ukidanju instituta lišavanja poslovne sposobnosti, jer se takve osobe nalaze u neravnopravnoj poziciji pred tijelima javne vlasti i zakonima RH.

Profesorica Danijela Bratković s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta istaknula je nužnost razvijanja modela pružanja podrške u odlučivanju kao neizostavnog koraka ka konačnom ukidanju poslovne sposobnosti.

Sunčica Pivčević je ispred Ureda pravobraniteljica za osobe s invaliditetom dala svoje viđenje problema s kojima se susreću svi oni koji zagovaraju inovacije u socijalnoj politici. Dio rasprave o problemu upravljanja imovinom osoba lišenih poslovne sposobnosti uvodnim je izlaganjem otvorila samozastupnica Udruge za samozastupanje Senada Halilčević. Panelisti su raspravili prijedlog prema kojem bi privatne zaklade mogle funkcionirati kao svojevrsni mikro-odbor za pružanje kontinuirane podrške u odlučivanju samozastupnicima, te kao provediva inovacija usmjerena na povećanje kvalitete upravljanja imovinom samozastupnika.

Rasprava se nužno dotaknula ukupnog stanja u sustavu socijalne skrbi te boljkama čiji se negativni učinci prelijevaju i na politiku prema osobama s invaliditetom. Ukazano je na često isticani problem nepostojanja adekvatnih kapaciteta centara za socijalnu skrb, koji bi trebali biti ključna karika u provedbi socijalne javne politike. Naime, djelatnici centra za socijalnu skrb se često nalaze u dodijeljenoj ulozi skrbnika korisnika smještenih u ustanovama.

Sudionici su se osvrnuli na nisku razinu kvalitete strateških i operativnih dokumenata u području socijalne politike, pogotovo u području dizajna politika. Vrlo često se provode aktivnosti čiji je krajnji učinak posve upitan, koje ne doprinose ostvarenju strateških ciljeva, a ponekad su im čak i suprotstavljeni. Panelisti su stoga izrazili negodovanje, no nisu bili iznenađeni, što je Nacionalna strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine prethodnog tjedna usvojena – bez provedbe javne rasprave.

Projekt „Zagovaranje iz prve ruke“ provodi GONG u partnerstvu s Udrugom Terra iz Rijeke i Udrugom za samozastupanje iz Zagreba. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije (IPA 2012) i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost GONG-a i ni na koji način ne može se smatrati da odražava gledišta Europske unije ili Ureda za Udruge Vlade RH.

chevron-right