U Hrvatskom saboru o vladavini prava u EU

24. ožujka 2016.

Konferencija o vladavini prava na razini Europske unije u organizaciji CROSOL-a i Platforme 112 održat će se 30. ožujka 2016. godine od 11 do 13.30 sati u Hrvatskom Saboru.

Cilj konferencije je održati raspravu o mehanizmima zaštite načela vladavine prava na razini Europske unije, ulozi različitih institucija i aktera u monitoringu i zaštiti vladavine prava (nacionalni parlamenti, Europski Parlament, Europska Komisija, civilno društvo). Kako bismo omogućili otvorenu i konstruktivnu raspravu o pitanju koje je od iznimne važnosti za razvoj demokracije na nacionalnoj razini i na razini EU, sudionici iz različitih područja će predstaviti perspektivu, stanje i zagovaračke prijedloge.

Predviđena su dva panela, koja će otvoriti konstruktivnu raspravu o vladavini prava, njezinoj zaštiti i sankcijama u slučajevima kršenja ovog načela. Prvi panel bit će posvećen situaciji na EU razini, postojećim mehanizmima zaštite vladavine prava i mogućim rješenjima, dok će drugi panel, na kojem će se govoriti o situaciji u pojedinim zemljama članicama, omogućiti predstavnicima civilnog društva iz Poljske i Mađarske da podijele svoje viđenje situacije u njihovim zemljama. Također, govorit će se i o vladavini prava i temeljnim vrijednostima u situaciji vezanoj uz izbjeglice, na razini EU i pojedinih zemalja članica. Na konferenciju su pozvani predstavnici nacionalnih i Europskih zastupničkih tijela, predstavnici Europske Komisije, predstavnici akademije, pravosudnih institucija, civilnog društva.

Tim povodom podsjećamo na zajednički izvještaj o stanju demokracije i zaštiti građanskih prava u EU što su ga pripremili European Civic Forum i European Alternatives.

chevron-right