Sudjelovanje građana u kreiranju lokalnih proračuna

17. ožujka 2016.

U Podgorici je održana konferencija “Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor – učešće građana u kreiranju budžeta” u organizaciji crnogorskog Centra za demokratsku tranziciju. Inicijativu kroz koju su građani Podgorice predlagali što bi trebalo financirati u njihovom gradu trebale bi pokrenuti i ostale lokalne samouprave, poručeno je na konferenciji.

Ovakva akcija doprinosi poboljšanju kvalitete života građana, ali i povećanju njihovog povjerenja u rad lokalnih samouprava, istaknuo je Đorđije Brkuljan iz CDT-a navodeći neke od konkretnih rezultata inicijative poput poboljšane rasvjete, infrastrukture i zelenih površina.

Suzana Jašić iz GONG-a objasnila je proces uključivanja građana u kreiranju budžeta u Pazinu, što se može pratiti putem web stranice http://proracun.pazin.hr/. Istaknula je da su se sudjelovanje građana i njihov interes za ovu inicijativu povećali kada su vidjeli da grad usvaja njihove prijedloge. Napomenula je da je usprkos tome veliki broj gradova u Hrvatskoj odbio sudjelovati u inicijativi.

Kalina Simić iz BIRN-a iz Srbije istaknula je značaj političke podrške za realizaciju ovakvih projekata, dok je Raša Nedeljkov u ime CRTA-e iz Srbije poručio da građani nemaju svijest o tome da trebaju kontrolirati kako lokalne samouprave troše njihova sredstva.

Građani Podgorice koji su sudjelovali u raspravi naglasili su da Glavni grad mora biti transparentniji i da mora unaprjeđivati komunikaciju s građanima na društvenim mrežama. Prema riječima Miomira Jakšića, sekretara za financije Podgorice, ova inicijativa predstavlja šansu da se poveća stupanj otvorenosti i odgovornosti prema građanima.

chevron-right