Objava Smjernica za proaktivnu objavu podataka za JLP(R)S

08. prosinca 2015.

Nova GONG-ova publikacija, izrađena u suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja, te odraditi dobru pripremu za iduću rundu LOTUS istraživanja.

Na konferenciji „Proaktivna objava informacija lokalnih i regionalnih vlasti – prilike i izazovi“ organiziranoj u Hrvatskom saboru, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija i Udrugom gradova, GONG je čelnicima i službenicima lokalne i regionalne razine vlasti predstavio novu GONG-ovu publikaciju Smjernice za proaktivnu objavu podataka za JLR(P)S.

Smjernice su izrađene u suradnji s Povjerenicom za informiranje budući da ključni dio publikacije sadrži upute o provedbi zakonskih obveza o proaktivnoj objavi, javnosti rada i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću normiranih Zakonom o pravu na pristup informacijama. Osim zakonskih obveza GONG nudi i primjere dobre prakse te druge upute o uređenju službenih internetskih stranica lokalnih i regionalnih jedinica koje idu iznad zakonskih obveza, a bazirani su na indikatorima istraživanja LOTUS.

Dakle, osim ispunjavanja zakonskih obveza i poštivanja ustavnog prava građana na pristup informacijama, ove Smjernice omogućuju lokalnim i regionalnim vlastima da se u niskom startu pripreme za idući krug istraživanja LOTUS. Osim nuđenja primjera dobre prakse, posebna pažnja je posvećena objašnjenju njihova uvrštavanja u LOTUS istraživanje kao pojedinačnih indikatora koji nose bodove za transparentnost. Stoga je, na primjer, dano objašnjenje zbog čega GONG inzistira na dostavnom roku materijala za sjednicu od 8 dana ili na jasno definiranom terminu (grado)načelnika/župana za primanje građana.

Osim značajnog doprinosa Povjerenice za informiranje, sadržaj Smjernica je razvijen uz podršku Udruge gradova, Hrvatske zajednice županija, te Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade RH. Smjernice su razvijene u okviru projekta „Guidelines for proactive publishing of data and documents“ kojeg je podržao Konrad-Adenauer-Stiftung Rule of Law Program South East Europe (KAS RLSPEE).

Smjernice za proaktivnu objavu podataka za JLRS sadrže sljedeća poglavlja:

    Pojmovnik

    Javnost rada predstavničkog tijela

    Javnost rada izvršne vlasti

    Proračun

    Javna nabava

    Pravo na pristup informacijama

    Savjetovanje s javnošću

    Službeni glasnici

    Središnji katalog

chevron-right