Osvrt platforme 112 na proces i sadržaj poslijeizbornih pregovora

04. prosinca 2015.

Uoči parlamentarnih izbora u studenom 2015. godine, organizacije civilnog društva okupljene u Platformu 112 predstavile su javnosti i političkim kandidatima svoje predizborne zahtjeve u formi Skenera 112, istaknuvši da od svih koji će ući u Hrvatski sabor nakon ovih izbora očekuju najvišu stopu političke odgovornosti, integriteta i angažmana na promicanju političkog i društvenog dijaloga te donošenje strateških političkih odluka usmjerenih ka općem dobru, uz istinsko uvažavanje različitosti i manjinskih pozicija.

Polazeći od stajališta da su političko odlučivanje te svaka javna politika nužno vrijednosno obojeni te da trebaju težiti što većoj dosljednosti i vrijednosti i ciljeva, Platforma 112 se zalaže za:

-        sustavno odbacivanje fašizma, ksenofobije, militarizma i klerikalizma kao fenomena nespojivih s demokracijom;

-        unapređenje dosegnutih demokratskih standarda i istinsku provedbu reformi koje donose socioekonomsku sigurnost, jednakost i održivi razvoj u kojem javna dobra i ekonomija služe ljudima, a ne bogaćenju privilegiranih;

-        Hrvatsku otvorenu unutar sebe i prema svijetu, koja sve ljude, bez obzira na njihovo podrijetlo i identitete, na to jesu li punopravni građani ili migranti i izbjeglice, prihvaća kakvi jesu, a ne isključuje kao prijetnju, dok sve progresivne nove ideje, poput cirkularne, socijalne i niskougljične ekonomije ne doživljava kao tlapnju, već kao stvarnu priliku za razvoj i blagostanje niza budućih naraštaja;

-        djelatnu„nultu toleranciju“ za korupciju, klijentelizam, zakidanje građanskih i medijskih sloboda, kršenje ljudskih prava i diskriminaciju.

Specifični zahtjevi Platforme 112 koje smo uputili potencijalnim obnašateljima vlasti odnose se na (1) razvitak stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi; (2) djelotvornu zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina u društvu; (3) zaštitu ekonomskih i socijalnih prava te smanjenje socijalne isključenosti građana; (4) zaštitu prirodnih i javnih dobara i (5) doprinos RH prevladavanju političke krize na razini EU.

Nakon izbora Platforma 112 je u svom priopćenju istakla da izborni rezultati pokazuju da građani/ke zahtijevaju jasne politike i hrabrost u provedbi reformi, kao što je i jasno da niti jedna od velikih stranaka ne može više dobivati izbore isključivo na ideološkom dijeljenju glasačkog tijela. Umjesto huškanja, moraju se ponuditi jasni, mjerljivi i provedivi projekti, ali i osobe u koje se može imati barem minimum povjerenja.

Tri tjedna nakon početka pregovora MOST-a s koalicijama Hrvatska raste te Domoljubnom koalicijom, Platforma 112 osvrće se na dosadašnji proces pregovora kao i na njihov sadržaj, temeljem promatranja odjeka pregovora u medijima i analize pregovaračkih zahtjeva MOST-a i pisanih očitovanja obje koalicije koji su objavljeni u javnosti. Ističemo pozitivne i negativne značajke pregovaračkog procesa, analiziramo sukladnost pregovaračkih zahtjeva i očitovanja s ključnim predizbornim zahtjevima Platforme 112 te detektiramo teme kojima se tijekom pregovora dosad nisu bavili, a smatramo ih bitnima za demokratski, održivi razvitak hrvatskog društva. Analiza se temelji na stručnim doprinosima pojedinih članica Platforme 112 (Zelena akcija, GONG, Centar za mirovne studije, Udruga za samozastupanje, Kuća ljudskih prava, B.a.B.e). Ovaj kritički osvrt pripremljen je kao podloga za javnu raspravu „„Postizborni skener: Što je dogovoreno i s kim?“ koju Platforma 112 organizira u petak, 4. prosinca 2015. od 11 do 13 sati u Europskom domu u Zagrebu s očekivanjem da će to biti prilika za dijalog između građana, aktivista i stručnjaka organizacija civilnog društva i predstavnika svih triju pregovaračkih strana.

Cjelokupni osvrt možete preuzeti ovdje.

chevron-right