Povjerenica poziva institucije na samoevaluaciju, najavljuje nagrade

23. studenoga 2015.

Povjerenica za informiranje poziva tijela javne vlasti na ispunjavanje upitnika za samoprocjenu te izradu akcijskih planova koji povećavaju usklađenost postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

GONG tijela javne vlasti poziva da se odazovu pozivu Povjerenice za informiranje i ispune upitnik za samoprocjenu te utvrde u kojoj mjeri postupaju u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Ispunjeni upitnik služi kao podloga za izradu Akijski plan. Tijekom 2016. Povjernica za informiranje će raspisati natječaj za transparentnost te dodijeliti nagrade za najbolje izvršene akcijske planove.

Upitnik je izrađen u sklopu projekta „Procjena i samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama: razvoj metodologije i pilot primjena 2014.-2015.“, uz potporu Britanskog veleposlanstva. Navedeni upitnik  služi za evaluaciju postupka rješavanja zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te ispunjavanje obaveza proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti sjednica tijela, a ujedno predstavlja instrument kako inspekcijskog nadzora, tako i instrument za upravljanje kvalitetom. Dakla, tijela javne vlasti mogu, ispunjavajući upitnik, samostalno ocijeniti usklađenost svog postupanja sa Zakonom i razviti plan aktivnosti kojima će poboljšati svoj rad u području osiguravanja pristupa informacija.

Povjerenica za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje ustavnog prava građana na pristup informacijama u posjedu tijela javne vlasti.

chevron-right