Poziv na solidarnost onkraj Schengena i Dublina

22. rujna 2015.

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL uputila je poziv za osiguranje sigurnog prolaza izbjeglica koje napuštaju hrvatski teritorij i nastavljaju svoj put u Europu.

U apelu, koji potpisuju članice i članovi Upravnog odbora CROSOL-a, stoji i poziv za suspenziju europskih pravila o azilu, u prvom redu kodificiranih Dublinskom regulativom, u korist načela međunarodnog humanitarnog prava čija je primjena od presudne važnosti za očuvanje visokih standarda zaštite ljudske sigurnosti i ljudskih prava u ovoj kriznoj situaciji.

Apel navodi pravo na samoodređenje, pravo na zaštitu od nasilja i slobodu kretanja kao univerzalna prava koja izbjeglicama moraju biti osigurana na njihovom putovanju u sigurniji i bolji život, a zajedničku odgovornost za zaštitu ovih prava članice EU moraju iskazati na briselskom summitu o izbjegličkoj krizi 22. i 23. rujna, zaključuje CROSOL.

Puni tekst apela (na engleskom) možete pročitati ovdje.

chevron-right