Vodič kroz izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

22. svibnja 2015.

Pravo glasa na manjinskim izborima imaju građani i pripadnici onih nacionalnih manjina za čija su vijeća i predstavnike izbori raspisani. Birači moraju imati prebivalište u onoj općini, gradu i županiji u kojoj se provode izbori.

O biračkom mjestu i biračkom odboru

Biračko mjesto mora biti uređeno na način da se osigura tajnost glasanja. Na biračkom mjestu izvješena je zbirna lista s imenima kandidata. Birališta se otvaraju u 7, a zatvaraju u 19 sati. Biračima koji se zateknu na biralištu u 19 sati, birački odbor dužan je omogućiti glasanje.

Birački odbor osigurava pravilnost i tajnost glasanja te zbraja rezultate glasanja na biračkom mjestu. Predsjednik biračkog odbora, kao i njegov zamjenik, odgovorni su za red i mir na biračkom mjestu.

O glasanju

Nakon dolaska na biračko mjesto, birač se identificira biračkom odboru osobnom iskaznicom, putovnicom ili vozačkom dozvolom. Nakon evidentiranja u Izvodu iz popisa birača, izdaje mu se glasački listić. U izvatku iz popisa birača nalaze se samo birači s važećom osobnom iskaznicom.

Glasanje se obavlja osobno, zaokruživanjem rednog/rednih brojeva ispred imena kandidata. Glasač može glasati za onoliko kandidata koliko ih se bira. Primjerice, ako se biraju članovi vijeća nacionalne manjine na razini općine, birač ima pravo glasati za najviše 10 kandidata.

Ispunjeni glasački listić ubacuje se u glasačku kutiju na kojoj se nalazi zalijepljen isti onakav listić kakav se u nju ubacuje. Članovi biračkog odbora dužni su upoznati birače s načinom glasanja.

O kršenju izbornih pravila

Nitko ne smije glasati u ime druge osobe ili glasati više od jednom. Utjecanje na birača da glasa za ili protiv određenog kandidata ili da uopće ne glasa kažnjivo je novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

Uništavanje, prikrivanje, oštećenje ili neovlašteno odnošenje isprave o izborima ili glasanju, ili predmeta koji služi za izbor ili glasanje kažnjivo je novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

Dodavanje, oduzimanje, brisanje glasova ili na drugi način krivotvorenje ishoda izbora ili glasanja kažnjivo je kaznom zatvora od 3 mjeseca do tri godine.

Za ostale informacije pogledajte Vodič u cjelini

chevron-right