Manjinski izbori: DIP poziva na provjeru upisa u registru birača

05. svibnja 2015.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je sve birače koji se na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, određene za nedjelju 31. svibnja, žele kandidirati, predložiti kandidate ili glasovati, da pravovremeno provjere svoj upis u registru birača koji se tiče njihove manjinske pripadnosti, kako bi, zatreba li, mogli tražiti dopunu ili ispravak podataka.

Upis u registar birača može se pregledati najkasnije do zaključenja popisa birača, odnosno do srijede  20. svibnja. Ako do tog dana građanin nije u popisu upisan kao pripadnik nacionalne manjine, na dan izbora neće biti upisan u izvatku iz popisa birača za određeno biračko mjesto i neće moći glasovati.

Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka u registru birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. I to prema mjestu prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, objavilo je Ministarstvo uprave. Pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, također se pred nadležnim uredom mogu izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Rok do utorka 12. svibnja za kandidacijske liste

Utorak, 12. svibnja do ponoći krajnji je rok do kojega nadležna izborna povjerenstva moraju zaprimiti prijedloge kandidacijskih lista za manjinske izbore - za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koji se održavaju 31. svibnja. Kandidate za članove vijeća ili predstavnika nacionalne manjine može predložiti udruga nacionalne manjine čiji pripadnici biraju članove vijeća ili predstavnika, a udruga mora biti registrirana u Hrvatskoj.

Članove vijeća ili predstavnika nacionalne manjine mogu kandidirati i birači, pripadnici manjine i to najmanje njih 20 s područja općine, 30 s područja grada ili 50 birača s područja županije i Grada Zagreba. Predlagatelji i kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području općine, grada, odnosno županije za koje predlažu kandidate za članove vijeća ili predstavnika nacionalne manjine.

Koga se za što bira?

Pripadnici 14 nacionalnih manjina moći će diljem Hrvatske 31. svibnja birati 314 manjinskih vijeća - 74 na razini županija i Grada Zagreba, 140 u 70 gradova te 100 vijeća u 87 općina. Vijeća nacionalnih manjina biraju se u gradovima i općinama u kojima pripadnici neke nacionalne manjine imaju najmanje 1,5 posto u ukupnom stanovništvu, odnosno tamo gdje ta manjina broji više od 200 pripadnika dok je na razini županije ta granica 500 pripadnika.

Manjinska vijeća na razini županije broje 25 članova, u gradovima 15, a u općinama 10 članova. U županijama, gradovima i općinama u kojima nema dovoljno pripadnika neke manjine da bi se formirala manjinska vijeća, ali ih ima najmanje sto, biraju se manjinski predstavnici. Vlada je raspisala izbore za ukupno 235 predstavnika, 88 na razini županija i u Gradu Zagrebu, 74 u gradovima i 73 u općinama.

Članovi manjinskih vijeća i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem na četiri godine i ovogodišnji izbori četvrti su manjinski izbori, a sve dosadašnje pratio je slab odaziv birača.

chevron-right