Pazi(n) proračun - iz teorije u praksu!

21. travnja 2015.

Praksa participativnog odlučivanja u Hrvatskoj još je uvijek rijetka i stoga su vrlo značajni primjeri poput Pazina, koji je za uključivanje građana u izradu proračuna Grada Pazina za 2015. godinu u sklopu projekta „Pazi(n) proračun“ nagrađen kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj. 

Dok je u tijeku osnivanje Građanskog odbora u Pazinu koji će paziti na to da se tijekom 2015. doista provede ono što je izglasano i obećano tijekom procesa izrade proračuna, pred vama su brošura Pazi(n) proračun! - Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna te mini-dokumentarac kao svojevrsni kolaž svih provedenih javnih rasprava vezanih uz Pazi(n) proračun.

Pazi(n) proračun! - Aktivno uključivanje građana u proces donošenja gradskog proračuna

chevron-right