Tko je i zašto podmetnuo „kukavičje jaje“ u financiranje referenduma?

26. ožujka 2015.

Vlada se konačno prihvatila reguliranja financiranja referendumskih kampanji i pritom udrugama zabranila njihovo financiranje što u GONG-u smatraju nedopustivo lošim rješenjem kojim se ograničava rad udruga. Pritom, upozoravaju, takvo rješenje nije bilo prezentirano na sastancima radne skupine Ministarstva uprave za izmjene Zakona, a podsjećaju da ga nije bilo niti u verziji nacrta Zakona koji je bio na javnoj raspravi.

„Financiranje referendumskih kampanja do sada nije bilo uređeno nijednim propisom“, naglasio je ministar uprave Arsen Bauk predstavljajući kolegama u Banskim dvorima Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, koji je Vlada potom uputila u redovitu saborsku proceduru.

Zakonom se utvrđuje obveza otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti i referendumske promidžbe te se utvrđuje obveza podnošenja financijskih izvješća i izvješća o donacijama, troškovima i medijskom oglašavanju referendumskih aktivnosti i referendumske promidžbe, kao i njihovu objavu. Financijska izvješća trebat će dostavljati elektronskim putem, a za nadzor financiranja bit će zaduženo Državno izborno povjerenstvo (DIP).

GONG je, međutim, ostao neugodno iznenađen time što se udrugama odlučilo zabraniti financiranje referendumskih kampanja jer je, kako ističu, „riječ o nedopustivo lošem rješenju kojim se ograničava rad udruga i koje nije bilo prezentirano na sastancima radne skupine Ministarstva uprave za izmjene Zakona, niti ga je bilo u verziji nacrta Zakona koji je bio na javnoj raspravi“.

„Očito je netko u međuvremenu podmetnuo „kukavičje jaje“ u nacrt Zakona bez znanja članova radne skupine. Tražimo da Vlada odmah uloži amandman i ukine zabranu udrugama da financiraju referendumsku kampanju posebno što je rad udruga nedavno uređen Zakonom o računovodstvu neprofitnih udruga“, poručuju iz GONG-a.

Strankama do 50 milijuna

U Prijedlogu zakona navodi se i da se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravaju u državnom proračunu u iznosu od 0,08 posto ostvarenih poreznih prihoda, a najviše do 50 milijuna kuna. U slučaju nedostavljanja financijskog izvješća najprije bi se izreklo mjeru privremene obustave financiranja i izricao bi je DIP, a ne kao dosad saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Ako stranke i nakon isteka roka od 15 dana od kad im je izrečena takva mjera ne dostave izvješće, tada bi im bila izrečena sankcija gubitka prava na redovito godišnje financiranje iz državnog, odnosno iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 0,5 posto po danu kašnjenja.

Ukinuta je mogućnost dvostrukog kažnjavanja za isto djelo (administrativno i prekršajno) te su smanjeni iznosi novčanih kazni za prekršaje. Sankcije će se utvrđivati razmjerno povredama, a one administrativne izricat će DIP. Također su ukinute sankcije za neobjavljivanje financijskih i drugih izvješća i podataka, budući da obveza njihove objave više ne tereti subjekte nadzora, već je objavu istih, dostavljenih elektronskim putem, za sve dužan osigurati DIP na svojoj internetskoj stranici.

Pojednostavljeno je i financijsko poslovanje članova predstavničkih tijela jedinica samouprave izabranih s liste grupe birača, naime, obveza vođenja poslovnih knjiga, sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja utvrđuje se samo u slučaju ostvarenja prihoda u ukupnom iznosu većem od pet tisuća kuna. Također, predložena je i mogućnost da se vijećnici imaju pravo odreći sredstava koja dobivaju iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

Putem informacijskog sustava bit će omogućen učinkovitiji nadzor, kao i uspostava lako pretražive baze podataka po različitim osnovama, istaknuo je Bauk dodavši i da je povećan ukupan iznos dozvoljenih troškova izborne promidžbe po kandidacijskoj listi na izborima za članove u Europski parlament iz Hrvatske, i to s dosadašnjih milijun i pol na četiri milijuna kuna što, kako je dodao, „naravno ne znači da stranke ne smiju potrošiti manje od sadašnjih 1,5 milijun kuna".

chevron-right