Traže se članovi Vijeća za građanski nadzor policije

16. ožujka 2015.

Nakon što je Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predložio imenovanje dva člana Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti, uputio je i ponovljeni javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje još tri člana te pet zamjenika članova do 24. ožujka.

Riječ je, podsjetimo, o tijelu koje do sada nije postojalo, a njegovo osnivanje predviđeno je prošlogodišnjim izmjenama Zakona o policijskim ovlastima i ono bi trebalo nadzirati policijske mjere poput provjera telefonskih poziva ili prikrivenih policijskih radnji.

Pozvane su organizacije civilnog društva te znanstvene i stručne organizacije da Odboru daju prijedloge kandidata i kandidatkinja za članove i zamjenike članova Vijeća, koji prema uvjetima propisanima Zakonom o policijskim poslovima trebaju biti osobe koje uživaju profesionalni ugled u javnosti te svoju funkciju obavljaju kao počasnu funkciju. Članove i zamjenike članova Vijeća imenuje se na vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za članove i zamjenike članova Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno područje sigurnosnih provjera, a za pristup klasificiranim podacima moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim zakonom kojim je uređeno područje zaštite tajnosti podataka. 

Uz obrazloženi prijedlog kandidata, s naznakom da li je prijedlog namijenjen za imenovanje člana ili zamjenika člana Vijeća, te životopisom, adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je saborskom Odboru dostaviti i još neke određene dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom. Riječ je o preslici osobne iskaznice, vlastoručno potpisanoj izjavi kandidata da nije član nijedne političke stranke te potvrdi o nekažnjavanju ne starijoj od tri mjeseca. Odbor će razmotriti sve podnesene prijedloge, utvrditi udovoljavaju li prijedlozi propisanim uvjetima te utvrditi i podnijeti Saboru prijedlog za imenovanje članova i zamjenika članova Vijeća.

Centar za mirovne studije upozorava na nedorečen Zakon

Podsjetimo i da je svojevrsnu prvu rundu izbora obilježilo traženje Centra za mirovne studije (CMS) od Odbora da objavi informacije o svim kandidatima za Povjerenstvo što je Odbor isprva odbijao učiniti, ali je zahvaljujući naporima CMS-a javnost ipak doznala tko su kandidati, koji bi građane trebali štititi od nezakonite primjene pojedinih policijskih ovlasti.

CMS je također Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost dostavio i komentare na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, s konačnim prijedlogom zakona istaknuvši: «Još jednom izražavamo našu zabrinutost da predloženi model nadzora neće udovoljiti potrebama građana za neovisnim i učinkovitim nadzorom policije. Podsjećamo uvažene zastupnike i zastupnice kako smo nedavno svjedočili manjku kvalitetnih prijava za članove i zamjenike članova Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti. Držimo da je do toga došlo, kao što smo i upozoravali, što je i to Vijeće zamišljeno na način da nema adekvatne ovlasti, niti jasne kriterije za rad u Vijeću. Kako se ta pogreška ne bi ponovila i sa ovim Povjerenstvom, apeliramo uvažene zastupnike i zastupnice da prihvate CMS-ove prijedloge».

Štoviše, vladajući su već u raspravi o zakonskim izmjenama bili upozoreni na nedorečenosti zakona koje bi mogle dovesti do problema u njegovoj primjeni, ali su se na ta upozorenja oglušili, na što su tijekom izbora za Vijeće upozoravali i oporbeni članovi ističući niz nedorečenosti u Zakonu koje bi mogle otežati konstituiranje Vijeća i stvoriti mu poteškoće u radu.

chevron-right