Dopustite prikupljanje potpisa na ulicama i trgovima!

24. veljače 2015.

Uoči saborske rasprave o Prijedlogu zakona o referendumu GONG upozorava saborske zastupnice i zastupnike na nekoliko loših rješenja u Prijedlogu koji će ozbiljno otežati i obeshrabriti pokretanje građanskih referendumskih inicijativa. Najproblematičnija pitanja uglavnom se odnose na prikupljanje potpisa u uredima državne uprave, odredbu da se odluku donesenu na referendumu može promijeniti nakon dvije godine, a tu je i (ne)transparentnost financiranja referendumskih kampanja.

  1. Potpise se ne bi smjelo prikupljati  u državnim i lokalnim institucijama zbog kratkoće radnog vremena i nedostupnosti za građane s obzirom na prostorne udaljenosti ureda. Obaveza dolaska u instituciju radi potpisivanja referendumske inicijative može, ovisno o postavljenom pitanju, djelovati nelagodno na birače, osobito kad se primjerice prikupljaju potpisi za sporno političko pitanje ili opoziv lokalnog čelnika što može dovesti do nedozvoljenih pritisaka na birače. Mogućnost potpisivanja putem sustava E-građanin može ublažiti ograničenja prikupljanja potpisa u uredima državne uprave, ali takav način do sad nije testiran i ne može služiti kao alternativa, nego isključivo kao nadopuna prikupljanju potpisa na fizičkim lokacijama. Stoga je potrebno vratiti referendum građanima na ulice i trgove uz definiranje na kojim mjestima se ne bi smjelo prikupljati potpise. U suprotnom bi službenici bili zatrpani učestalim referendumskim inicijativama bez izgleda za uspjeh kao izrazom nezadovoljstva građana.
  1. Potrebno je kvalitetnije urediti i koliko dugo vrijedi odluka donesena na referendumu kako referendum na inicijativu građana ne bi bio besmislen. Umjesto predviđene dvije godine, potrebno je osigurati da odluka na referendumu vrijedi najmanje četiri godine, koliko traje mandat predstavničke vlasti ili da se odluku može izmijeniti samo na novom referendumu.
  1. Neophodno je urediti i transparentnost financiranja referendumskih kampanja te kampanja prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma na inicijativu građana kao i jasna medijska pravila praćenja tih kampanja, kako inicijative ZA tako i inicijative PROTIV.

Za kvalitetno uređenje pravila za referendum potrebno je promijeniti i Ustav i Ustavni zakon o Ustavnom sudu kako bi se smanjilo broj potrebnih potpisa, odrediti uvjete za valjanost odluke na referendumu, primjerice, uvođenjem instituta kvoruma potvrđivanja te kako bi se primjereno uredilo proceduru prethodne provjere ustavnosti referendumskog pitanja prije prikupljanja potpisa.

Detaljnije informacije o GONG-ovim prijedlozima nalaze se u komparativnoj analizi referenduma iz 2010. godine te komentarima na Prijedlog zakona iz listopada 2014. godine.

chevron-right