Građani imaju pravo znati!

29. rujna 2014.

Jeste li znali da imate Zakonom osigurana prava na Informacije koje često ne dobivate?

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ono kao i ponovna uporaba informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju, a tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj - osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.
 
Upravo povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama 28. rujna, a radi podizanja svijesti građanki i građana o pravu na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti i radi samog njihovog upoznavanja s pravima koja proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama inicijativa organizacija civilnog društva Grada Poreča u cilju podizanja transparentnosti i otvorenosti na čelu s Centrom za građanske inicijative Poreč u sklopu jačanja analitičkih i zagovaračkih kompetencija kroz projekt LIBERA dijelila je na tamošnjem gradskom trgu informativne letke o Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Podsjetimo, pravo na pristup informacijama je pravo zaštićeno europskom Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske. Međunarodni dan obilježava se u svijetu još od 2002. kako bi se podigla svijest građana o tom važnom pravu. Gotovo sve zemlje u tranziciji, većina zemalja Europe i preko 60 zemalja svijeta u posljednjih desetak godine usvojile su zakone koji njihovim građanima omogućuju pravo na pristup službenim informacijama, a Zakon ima i važnu ulogu u borbi protiv korupcije te u demokratizaciji društva.

chevron-right