Što će pokazati analiza proaktivne (ne)objave informacija?

28. srpnja 2014.

Povjerenica za informiranje tijekom rujna i listopada planira napraviti sustavnu analizu stranica ministarstava kako bi mogla dati uputu o objavi  pojedinih informacija, dati rok za usklađenje s odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama i nakon toga nadzirati da li se informacije objavljuje sukladno zakonskoj obavezi.

„Detaljnom razradom i tumačenjem članka 10. ZPPI-ja uputit ćemo sva tijela javne vlasti na objavu određenih informacija, osobito onih koje i drugim građanima trebaju biti dostupne na internetskim stranicama na lako pretraživ način“, piše Povjerenica za informiranje Anamarija Musa u dopisu upućenom GONG-u koji joj je podnio predstavku za provođenje inspekcijskog nadzora nad Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta.

Premda je Povjerenica taj zahtjev ocijenila nejasno postavljenim , podsjeća da je“ iz zakonske definicije razvidno da tijela javne vlasti imaju dvostruku obvezu, i to rješavati o konkretno postavljenim zahtjevima za pristup informacijama koje im uputi određena fizička ili pravna osoba, ali i objavljivati određene informacije i u situacijama kada konkretni zahtjev ne postoji“.

Međutim, tijela javne vlasti često „zaboravljaju“ na proaktivnu objavu informacija, koja se odnosi na njihovu obvezu da u okviru svojih redovitih aktivnosti objavljuju određene informacije za koje se predstavlja da su od općeg interesa, a imaju također i zakonsku obvezu javnosti rada.

chevron-right