GRECO pozvao RH da podigne povjerenje javnosti u pravosuđe

28. srpnja 2014.

Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) poziva Republiku Hrvatsku da učini napore u podizanju povjerenja javnosti u pravosuđe i osnaži antikorupcijske mjere u Hrvatskom saboru.

U izvješću objavljenom 25. lipnja 2014. godine u Strasbourgu, Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO), pohvaljuje napore Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije u javnoj sferi. Međutim, unatoč brojnim poduzetim koracima u tom smjeru, povjerenje građana Republike Hrvatske u njihove najvažnije institucije i dalje je nisko. Taj negativan dojam je izrazito problematičan u odnosu na sudstvo i političare.

Nepovjerenje u pravosudni sustav mora se rješavati kao prioritetno pitanje koje će uključivati upoznavanje javnosti s već provedenim  reformama s ciljem jačanja neovisnosti i učinkovitosti sudstva. Još uvijek ima prostora za poboljšanje relevantnih savjetodavnih mehanizama i mehanizama odgovornosti sudaca i državnih odvjetnika u svrhu prevencije korupcijskih rizika, te u svrhu razbijanja sumnji glede integriteta i transparentnog rada sudstva.

GRECO pozitivno ocjenjuje mjere koje su provedene s ciljem poboljšanja otvorenosti u radu Hrvatskog sabora, posebice  sudjelovanje javnosti prilikom donošenja zakona i političkih odluka. Nadalje, GRECO potiče Hrvatski sabor na jačanje svojih kapaciteta za rješavanje stvarnih ili potencijalnih sukoba interesa kako bi se sankcionirali oni koji ne postižu prihvatljive standarde etičkog ponašanja.

Implementaciju 11 preporuka upućenih Republici Hrvatskoj GRECO će procjenjivati u prvoj polovici 2016. godine kroz svoje procedure.

chevron-right