Kakav to primjer pruža Ministarstvo obrazovanja?

17. srpnja 2014.

U sklopu građanskoga odgoja i obrazovanja mladi bi trebali učiti o svojim pravima i obvezama, no upitno je kakav im primjer pruža resorno Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta, koje još uvijek na svojim internetskim stranicama nije objavilo popis članova Stručnog povjerenstva za građanski odgoj i obrazovanje. Stoga je GONG Povjerenici za informiranje podnio predstavku za provođenje inspekcijskog nadzora.

Kada je GONG od Ministarstva zatražio da na svojim internetskim stranicama u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (ZPPI) na lako pretraživ način objavi imena stručnjaka koji su sudjelovali u razvoju kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja (eksperimentalna provedba u školskoj godini 2012./2013. i 2013./2014.) te Odluku od 30. prosinca 2013. o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2014./2015., ono to nije učinilo, već je dio traženih informacija samo poslalo GONG-u.

Premda ih je GONG temeljem ponovne uporabe informacija prema ZPPI-iju objavio gong.hr, s obzirom na to da „Ministarstvo ne ispunjava obveze o javnoj objavi informacija propisane ZPPI-ijem“, GONG je od Povjerenice za informiranje zatražio i inspekcijski nadzor. Naime, „proaktivna objava informacija od strane tijela javne vlasti na internetskim stranicama na lako pretraživ način predstavlja važan aspekt prava na pristup informacijama, čija je svrha učiniti što veći broj informacija kojima tijela raspolažu dostupnim javnosti tako da su tijela javne vlasti što manje opterećena putem velikog broja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama“.

Stručno povjerenstvo za pripremu provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2014./2015.
Sudionici u razvoju kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja (eksperimentalna provedba u školskoj 2012./2013. i 2013./2014.)

chevron-right