Izjava potpore novom izbornom zakonodavstvu

16. srpnja 2014.

Za daljnji demokratski razvitak i obnovu povjerenja građana u politički proces,  Hrvatska  nužno treba obuhvatnu izbornu reformu, na tragu prepoznatih boljki i najboljih stručnih rješenja. Ishodi izborne reforme trebaju biti veće sudjelovanje građana, kvalitetnije izborne procedure i veća odgovornost političara prema biračima.

U ovom saborskom mandatu, još uvijek je moguće političkom voljom i suradnjom  svih političkih opcija, stručnjaka i civilnog društva, do razumnog roka iznjedriti kvalitetan paket propisa, u primjeni već od narednih parlamentarnih  izbora krajem 2015. godine.

Stoga izražavam svoju potporu i spremnost na aktivno sudjelovanje u izbornoj reformi, na tragu GONG-ovog prijedloga  „Novo izborno zakonodavstvo  koji se odnose na  promjene izbornih jedinica, uvođenje preferencijalnog glasanja, izmjene referendumskih pravila, zabranu kandidiranja osobama osuđenima za korupciju, gospodarski kriminal i ratne zločine, ujednačenje izbornih procedura, daljnju profesionalizaciju Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora te promjene medijskih pravila praćenja izbora.  

U Zagrebu, srpanj 2014.

zastupnik/ca Hrvatskog sabora

 1. Jakša Baloević (Novi val)
 2. Goran Beus Richembergh (HNS)
 3. Ljiljana Cvetojević (HSU)
 4. Gvozden Flego (SDP)
 5. Srđan Gjurković (HNS)
 6. Dragutin Glavina (HNS)
 7. Mirela Holy (ORaH)
 8. Silvano Hrelja (HSU) *„Izjava potpore poboljšanju izbornog zakonodavstva“
 9. Marija Ilić (HSU)
 10. Damir Kajin (NZ)
 11. Igor Kolman (HNS)
 12. Jadranka Kosor (NZ)
 13. Josip Kregar (NZ)
 14. Darko Ledinski (SDP)
 15. Dragutin Lesar (Hrvatski laburisti - stranka rada)
 16. Slavko Linić (NZ)
 17. Ivica Mandić (HNS)
 18. Natalija Martinčević (NZ)
 19. Mladen Novak (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
 20. Nenad Pleše (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
 21. Milorad Pupovac (SDSS)
 22. Vesna Sabolić (HNS)
 23. Josip Salapić (HDSSB) *„Načelno, smjer reforme podržavam i treba krenuti u žurne izmjene (referendum), a sve detaljnije u saborskoj raspravi“
 24. Željko Šemper (HSU)
 25. Vesna Škare Ožbolt (DC)
 26. Nansi Tireli (Hrvatski laburisti - stranka rada)
 27. Nada Turina-Đurić (HNS)
 28. Zlatko Tušak (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
 29. Branko Vukšić (Hrvatski laburisti - stranka rada)
chevron-right