Europska unija i Partnerstvo za otvorenu vlast

01. srpnja 2014.

Pozivamo novoizabrano vodstvo Europske unije da obveže institucije EU na jaki angažman i potencijalno članstvo u Partnerstvu za otvorenu vlast (POV). Sudjelovanje u POV-u će ohrabriti institucije EU da očuvaju ljestvicu standardne transparentnosti i političke odgovornosti koje traže od zemalja unutar ili izvan EU. Takav način rada bi mogao približiti EU građanima te povećati kredibilitet EU u zemljama trećeg svijeta gdje provodi politiku osnaživanja građana i povećanja kvalitete vlasti.

POV je međunarodna inicijativa čije su 64 zemlje članice angažirane na aktivnostima koje izvršnu vlast čine otvorenijom, odgovornijom i responzivnijom prema građanima. Kroz ambicionzne akcijske planove i proces praćenja njihove implementacije koje izrađuju državni službenici u suradnji sa predstavnicima civilnog društva. Do sada je 20 zemalja članica EU podržalo inicijativu POV-a na EU razini.

U usporedbi s nacionalnom vlasti, EU institucije čine se puno distanciranije od svojih birača. Procesi odlučivanja unutar institucija EU nisu jasni i zato su teško razumljivi građanima. Također, prisutna je percepcija nedostatka transparentnosti i političke odgovornosti.  Institucije EU dijele odgovornost za jaku moć nacionalnih izvršnih vlasti te su im prenesene dodatne ovlasti kao rezultat reakcije EU na ekonomsku krizu.

Čelnici ključnih institucija EU načelno su se obvezali u smjeru otvorenije, participativne i odgovornije EU, no implementacija tih načela često je nepotpuna ili nejasno prenesena u javnosti. Trenutan pristup prema otvorenoj vladavini u EU nedovoljno odgovara interesima građana. ''Institucionalnu kulturu transparentnosti tek treba postići'', istakno je europski pravobranitelj 2013. pri kraju svog mandata.

Prvotno se koncept POV-a odnosio na nacionalne izvršne vlasti, no sada se i međunarodna i multilateralna tijela uzimaju u obzir za sudjelovanje. Unatoč nedostacima u implementaciji obveza transparentnosti, EU ispunjava kriterije članstva u POV-u:
- za kriterij fiskalne transparentnosti EU objavljuje godišnji budžet;
- za kriterij pristup informacijama propis 1049/2001 obvezuje javni pristup dokumentima;
- za kriterij objave infomacija o izabranim i više javne dužnosnicima postoji obveza javna deklaracija za članove Europskog parlamenta i povjerenike;
- kriterij uključivanja građana relalizira se kroz javna savjetovanja, registar transparentnosti te novi model Europska građanska inicijativa.

Navedeni kriteriji za članstvo su minimalni osnovni standardi koje bi institucije koje sudjeluju u inicijativi trebale ispuniti. Proces razvoja akcijskog plana bi sam po sebi bio koristan. Potencijalni akcijski plan bi sadržavao ključne mjere za transparentniji proces odlučivanja, bolji proces savjetovavanja i konzistentan i pravovremen pristup javnih informacijama. POV nudi građanima EU alat za traženje veće političke odgovornosti na EU razini, kao i nezavisne, kvalitativne i kvantitativne ocjene napretka.

Kao organizacije civilnog društva koje podržavaju otvorenu i participativnu vlast, vjerujemo da se standardi i procesi POV-a moraju s vremenom uključivati sve institucije EU. Početni fokus bi trebao biti na tri zakonodavne institucije s najviše političke moći – Europska komisija, Vijeće EU i Europski parlament. Kako će institucije razviti svoj angažman u inicijativi, tko će taj proces voditi u svakoj instituciji i tko će voditi unutar- institucionalne pregovore trebaju odrediti same institucije, no prvi i najvažniji korak je da se tom angažmanu posveti vodstvo EU.

Izbori za Europski parlament pokazali se dubinu nezadovoljstva birača prema nedostupnoj EU. Partnerstvo za otvorenu vlast je inovativna, participativna i ambiciozna inicijativa koja je podigla standarde izvršnih vlasti koje sudjeluju u njoj te kroz akcijeske planove pomogla poboljšanju politika, vladavine i jačanju demokratskog legitimiteta. Stoga ovu priliku novo vodstvo EU ne smije propustiti.

Popis organizacija koje podržavaju ovu inicijativu nalazi se ovdje.

chevron-right