Sačuvajte nacionalnu ravnopravnost!

10. travnja 2014.

Inicijativa SVI MI – Za Hrvatsku svih nas pozdravlja zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, donesen na jučerašnjoj sjednici Odbora, da prijedlog za raspisivanje nacionalnog referenduma o izmjeni članka 12. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uputi Vladi RH na provjeru valjanosti prikupljenih potpisa.

Međutim, žele upozoriti i kako je jučerašnja ispravna odluka tek prvi korak u cjelokupnoj proceduri koju zahtjevi za raspisivanje referenduma zakonski moraju proći. Ovom prilikom stoga pozivaju Hrvatski sabor na rješavanje ovog pitanja u skladu s najvišim demokratskim standardima, uz puno uvažavanje činjenice kako se radi o pitanju s izravnim posljedicama po nacionalnu ravnopravnost – najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske te uz svijest kako su prava nacionalnih manjina zaštićena Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, ali i obavezama preuzetima kroz međunarodne ugovore kojih je Republika Hrvatska potpisnica, kao što su Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima te bilateralni sporazumi o zaštiti prava nacionalnih manjina.

Istodobno, pozivamo suce i sutkinje Ustavnog suda Republike Hrvatske da pomno prate odvijanje upravo otpočete parlamentarne procedure koja bi za ishod mogla imati pokretanje postupka utvrđivanja ustavnosti referendumskog pitanja, predviđenog člankom 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH. Mišljenja smo da je zahtjev grupe građana za raspisivanjem referenduma o podizanju kvalifikacijskog praga za ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma manjina u suprotnosti s normama i standardima zaštite prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te predstavlja udar na stečenu razinu zaštite prava pripadnika manjina. Organizacije civilnoga društva okupljene u inicijativu SVI MI – Za Hrvatsku svih nas ponovno pozivaju Sabor i Ustavni sud da preuzmu odgovornost, iskoriste svoje ustavne i zakonske ovlasti i spriječe održavanje referenduma o ćirilici. Zaštita ljudskih prava nacionalnih manjina primarna je dužnost svake države koja se naziva demokratskom.

Ovom prilikom Inicijativa SVI MI ujedno osuđuje poziv na bojkot trgovina i obrta u vlasništvu građana srpske nacionalnosti u Vukovaru, nedavno objavljen na jednom medijskom portalu. Ovakvim pozivom prekršen je Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Kazneni zakon, Zakon o suzbijanju diskriminacije te niz međunarodnih povelja i konvencija. Smatraju da takav poziv na diskriminaciju i ekonomsko oštećivanje skupine građana na temelju njihove nacionalne pripadnosti predstavlja čin diskriminacije i netrpeljivosti koji je posve nedopustiv u jednoj demokratskoj zemlji. Ovim putem inicijativa SVI MI poziva nadležne institucije da reagiraju na ovaj poziv te da poduzmu istražne radnje.

chevron-right