Čisti računi, pošteni izbori!

28. ožujka 2014.

Bez transparentnog financiranja predizbornih kampanja nema transparentnog izbornog procesa i poštenog osvajanja vlasti, a sumnje dovode u pitanje povjerenje u politički sustav, potom neizravno u funkcioniranje rada tijela vlasti što u konačnici ima negativne posljedice za sve građane. 

Moraju li stranke, liste i kandidati otvoriti poseban račun za financiranje kampanje?

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za kandidate koje predlažu političke stranke uplaćuju se na poseban račun političke stranke koji je ona dužna otvoriti. Poseban račun dužni su otvoriti i nositelji nezavisnih lista.

Oboje su dužni otvoriti račun najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu.

Tko ne smije donirati političke stranke, liste i kandidate?

Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika) te se zabranjuje financiranje političkih stranaka i kandidata od strane:

  • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba;

  • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima; trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima RH, odnosno općina, grad i županija ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu RH, odnosno općine, grada i županije;

  • udruga radnika i poslodavaca;

  • udruga, zaklada i fondacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici općina, gradova i županija;

  • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija;

  • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

 Jesu li dozvoljene anonimne donacije?

Anonimne donacije su zabranjene. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka ili telefonskih govornih automata).

Za detalje, kliknite na GONG-ov VODIČ ZA FINANCIRANJE KAMPANJA

chevron-right