Hoće li Ministarstvo financija zbog kukolja sažgati žito?

19. veljače 2014.

Iako niz udruga, socijalnih zadruga te socijalnih poduzeća podržava uvođenje načela dobrog financijskog upravljanja i kontrola koje donosi dugo čekani Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, upozoravaju da je neophodno promijeniti problematičnu odredbu Prijedloga Zakona koja u članku 33 definira obvezu osnivanja trgovačkog društva ili drugog oblika udruživanja koji nije neprofitni za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti, ukoliko organizacija ostvari više od 230.000 kuna prihoda godišnje, ističu u svojem priopćenju koje prenosimo u cjelosti.

"Udruge, socijalne zadruge i socijalna poduzeća podržavaju uvođenje načela dobrog financijskog upravljanja i kontrola koje se očituju kroz namjensko, racionalno i transparentno raspolaganje financijskom i nefinancijskom imovinom neprofitnih organizacija. Isto tako, podržavaju i obvezu javne objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija te postavljanje okvira za financijsko planiranje poslovanja neprofitnih organizacija jer se time doprinosi ostvarenju načela javnosti i transparentnosti poslovanja neprofitnih organizacija.

Međutim, neophodno je promijeniti problematičnu odredbu Prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji u čl. 33 definira obvezu osnivanja trgovačkog društva ili drugog oblika udruživanja koji nije neprofitni za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti, ukoliko organizacija ostvari više od 230.000 kn prihoda godišnje.

Spomenuta odredba sadrži niz problema:

1) odredba nije razmjerna (proporcionalna) cilju i svrsi koja se želi postići – sprječavanju i razotkrivanju onih organizacija koje za svoje poslovne potrebe zloupotrebljavaju neprofitni pravni status;

2) neprofitnim se organizacijama ograničava izbor strategije djelovanja u ostvarenju svojih legitimnih i legalnih ciljeva i neprofitne misije;

3) stvaraju se potencijalne barijere za razvoj socijalnog poduzetništva, a time i za uspješno korištenje Europskog socijalnog fonda, što je suprotno nacionalnim strategijama za poticanje razvoja civilnog društva te borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti;

4) propisuju se obveze koje je nemoguće realizirati u okviru postojećeg zakonodavstva – osnivanje nove pravne osobe koja nije neprofitna od strane neprofitne ustanove socijalne skrbi, socijalne zadruge, itd.;

5) dovodi u pitanje dugoročnu samoodrživost organizacija civilnog društva budući da će se negativno odraziti na stabilnost radnih mjesta u neprofitnim organizacijama, što je u koliziji sa strateškim programima financiranja organizacija civilnog društva u proteklih deset godina;

6) regulira materiju koja je već regulirana u Zakonu o porezu na dobit (u poreznim zakonima trebalo bi precizirati porezne obveze i olakšice za gospodarsku djelatnost koja se obavlja u neprofitnu svrhu, bez obzira na pravni oblik);

7) postavlja se proizvoljan financijski limit od 230.000 kn bez analitičkih pokazatelja i obrazloženja.

Zbog svega navedenog predlaže se brisanje članka 33. Prijedloga Zakona i propisivanje novoga članka koji bi se dodao Glavi VI Financijsko izvještavanje ili bi činio novu Glavu VII Gospodarske djelatnosti i financijsko izvještavanje, sa sljedećim odredbama:

1) neprofitne organizacije mogu obavljati gospodarske djelatnosti i u tu svrhu raspolagati imovinom sukladno Zakonu i Statutu/Pravilima zadruga;

2) pod gospodarskom djelatnošću u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se prodaja ili razmjena roba i usluga na tržištu u tržišnim uvjetima radi ostvarivanja viška prihoda;

3) gospodarsku djelatnost neprofitna organizacija ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe;

4) ako u obavljanju gospodarske djelatnosti neprofitna organizacija ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora, sukladno Statutu i Financijskom planu, koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom;

5) neprofitna organizacija koja obavlja gospodarske djelatnosti dužna je podnositi dodatno godišnje izvješće o prihodima i rashodima ostvarenima od gospodarske djelatnosti sa specifikacijom raspodjele viška prihoda sukladno Statutu i godišnjem Financijskom planu neprofitne organizacije".


Ovo priopćenje supotpisuju sljedeće udruge, socijalne zadruge i socijalna poduzeća:

 1. ACT Grupa, Čakovec (Autonomni centar - ACT, Socijalna zadruga Humana Nova, ACT Printlab d.o.o., ACT Konto d.o.o., Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec)
 2. AKC Attack, Zagreb
 3. B.a.B.e.
 4. Brodsko ekološko društvo-BED
 5. CEDRA Split
 6. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 7. Centar za zdravo odrastanje
 8. Cenzura Plus, Split
 9. CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 10. Centar za građanske incijative Poreč
 11. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj - CEDRA HR, Zagreb
 12. Centar za mirovne studije
 13. CTK Rijeka
 14. Dalmatinski odbor solidarnosti
 15. DEŠA – Dubrovnik
 16. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
 17. DOOR
 18. Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom - CeDePe Zagreb
 19. Drustvo distroficara, invalida cerebralne i djecje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec
 20. Eko Pan
 21. Ekološka udruga „Krka“ Knin
 22. Fade In
 23. Forum za slobodu odgoja
 24. GONG
 25. Hrvatski savez brodomaketara, Rijeka
 26. Hrvatski savez slijepih, Zagreb
 27. Hrvatsko debatno društvo
 28. Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR
 29. Informativno pravni centar
 30. KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj, Karlovac
 31. Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život, Zagreb
 32. Koordinacija udruga za djecu
 33. Kuća ljudskih prava
 34. KUD "Sv. Jeronim", Štrigova
 35. Kulturno-umjetničko društvo "Anka Ošpuh", Ludbreg
 36. KURZIV - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
 37. Labin Art Express XXI, Labin
 38. LAG Baranja
 39. LAG Međimurski doli i bregi
 40. Lička ženska zadruga
 41. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
 42. Modra nit d.o.o, Osijek
 43. Mreža centara za obrazovnu politiku
 44. Mreža mladih Hrvatske
 45. Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije
 46. Multimedijalna udruga Lapiš, Opatija
 47. Mreža udruga ZAGOR, Zabok
 48. Nave dumins - Modelarski institut, Rijeka
 49. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 50. Planinarsko društvo Pliš, Klana
 51. PRONI Centar za socijalno podučavanje, Osijek
 52. Projekt građanskih prava Sisak
 53. Roda
 54. Savez udruga stanara Hrvatske
 55. Saveza udruga Molekula, Rijeka
 56. Sjaj
 57. Socijalna zadruga - Contus, Pula
 58. Socijalna zadruga Miva-art, Belišće
 59. Socijalna zadruga NEOS, Osijek
 60. Socijalna zadruga Put, Rijeka
 61. Socijalna zadruga Relax
 62. Socijalno uslužna zadruga Martinov plašt, Zagreb
 63. SPUK - Socijalna politika i uključivanje
 64. Srpski demokratski forum
 65. Transparency International Croatia
 66. Udruga „Petrože-Krušljevo Selo“, Oroslavje 
 67. Udruga Artless Bembo, Zagreb
 68. Udruga Diston, Rijeka
 69. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono", Belišće
 70. Udruga K.V.A.R.K., Križevci
 71. Udruga Međimurske roke, Lopatinec
 72. Udruga Mi, Split
 73. Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije
 74. Udruga Prospero, Gračac
 75. Udruga Restart, Zagreb
 76. Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus, Rijeka
 77. Udruga Slap, Osijek
 78. Udruga slijepih Međimurske županije
 79. Udruga slijepih Zagreb
 80. Udruga Slobodna škola Istra, Pula
 81. Udruga Sindikat biciklista, Zagreb
 82. Udruga SQLAdria, Rijeka
 83. Udruga VERONIKA VERE, Zagreb
 84. Udruga za borbu protiv ovisnosti "Ne-ovisnost", Osijek
 85. Udruga za kvalitetno življenje Krug, Pula
 86. Udruga za mlade Alfa Albona, Labin
 87. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
 88. Udruga za održivi razvoj Hrvatske, Koprivnica
 89. Udruga za rad s mladima BREZA
 90. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
 91. Udruga za promicanje kreativnosti Merlin, Pula
 92. Udruga za razvoj civilnog društva - SMART
 93. Udruga slijepih Zagreb
 94. Udruga za samozastupanje
 95. Udruga Zora, Čakovec
 96. Udrugu Anđeli, Split
 97. Udruženje za mir i ljudska prava „Baranja“, Bilje
 98. Volonterski centar Zagreb
 99. Zagreb Pride
 100. Zelena akcija
 101. Zelena Istra
 102. Ženska soba - Centar za seksualna prava
chevron-right