Vladina "reforma" državne uprave

06. veljače 2014.

Hrvatska ubuduće neće imati 20 ureda državne uprave već samo njih pet, predlaže Vlada izmjenama Zakona o sustavu državne uprave koji je danas uputila u saborsku proceduru.

Pet državnih ureda mjesno bi bili nadležni za područje više županija pa bi tako postojali uredi državne uprave za središnju Hrvatsku, za sjeverozapadnu Hrvatsku, za Slavoniju i Baranju, za Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku, te za Dalmaciju, a smanjenjem broja uprava želi se postići učinkovitija raspodjela poslova te, zbog smanjenja broja izvršitelja, i određene financijske uštede.

Ured državni uprave se okrupnjavaju temeljem upravne logike (broja stanovnika, veličinom upravnog podučja i njegove povezanosti), ističe zamjenik ministra uprave Zoran Pičuljan. Vlada time operacionalizira jednu od reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016. godine, onu o "reorganizaciji (regionalizaciji) državnih institucija i ureda državne uprave", a Pičuljan ističe kako je riječ o "snažnoj intervenciji u državnu upravu".

Širenjem mjesta nadležnosti želi se postići ravnomjernost korištenja stručnih kapaciteta koji na regionalnoj razini u području državne uprave nisu presnažni, rekao je. Predloženim pristupom dobivamo mogućnost korištenja najboljih stručnjaka na toj razini za rješavanje predmeta. Na taj način postižemo normalizaciju upravnog postupanja, dodaje.

Novim modelom do uštede

Uspostavom novog ustrojstvenog modela ostvarit će se i određene uštede jer će se smanjiti broj predstojnika ureda te njihovih zamjenika s 20 na pet, a broj službi sa dosadašnjih 84 na 35. Radom ureda državne uprave upravljat će predstojnik koji će imati status državnog dužnosnika, a Vlada će ih imenovati na prijedlog ministra uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Zakonom se predviđa i mogućnost da građani, odnosno stranke, na jednom upravnom mjestu mogu podnijeti zahtjeve za ostvarenje nekog prava iz mjesne nadležnosti drugog ureda državne uprave ili iz nadležnosti središnjih tijela državne uprave. U tom slučaju zahtjev će se po službenoj dužnosti, bez odgode, dostaviti na rješavanje mjesno nadležnom uredu državne uprave, odnosno nadležnom središnjem tijelu državne uprave.

Premijer Zoran Milanović istaknuo je da predloženim promjenama u sustavu državne uprave županije neće izgubiti svoje ovlasti. Koncentriramo sustav državne uprave, ali županije ne ostaju bez ovlasti, rekao je.

Bauk: izmjenama Zakona o sustavu državne uprave do bolje organizacije

Ministar uprave Arsen Bauk rekao je danas kako će izmjenama Zakona o sustavu državne uprave, kojima se predlaže preustroj ureda državne uprave u županijama, rezultirati boljom organizacijom, ali i financijskim uštedama. "Mislimo da će preustroj poboljšati organizaciju, a imat će i određene financijske učinke, no oni nisu u prvom planu jer u uredima državne uprave radi ukupno jedan posto svih zaposlenih na proračunu", rekao je Bauk novinarima komentirajući taj zakonski prijedlog koji je vlada danas uputila u saborsku proceduru.

Umjesto 20 sadašnji ureda, radi učinkovitije raspodjele poslova, predlaže se ustrojavanje pet ureda: za središnju Hrvatsku sjeverozapadnu Hrvatsku, Slavoniju i Baranju, Istru, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Liku te za Dalmaciju. Uštede će, kazao je Bauk, biti isključivo na plaćama rukovodećih službenika. Na rukovodećim mjestima je to, samo na mjestima predstojnika i zamjenika, smanjenje broja ljudi s 40 na 10, a tako će proporcionalno ali ne baš u toj mjeri i ostala niža rukovodeća mjesta, pojasnio je.

"Želimo ovom reorganizacijom ojačati urede državne uprave kao prvostupanjska upravna tijela", rekao je Bauk. Radi se o organizacijskom pitanju i mislimo da će na taj način biti efikasniji rad ureda državne uprave, kazao je podsjećajući kako se taj organizacijski koncept u Ministarstvu uprave razmatrao i prije nego je postao ministar.

HDSSB je predloženim zakonom djelomično zadovoljan, rekao je HDSSB-ov Josip Salapić. "Mi smo djelomično zadovoljni, no zalažemo se za regionalizaciju na veliko", rekao je novinarima. Vladajući bi, mišljenja je, trebali provesti svoj program. "Takav ustroj i broj jedinica lokalne samouprave ne funkcionira i guši sustav te treba konačno donijeti političku odluku, a potom stručnu, gospodarsku, financijsku i druge", rekao je.

Mlakar: Vlada dosljedno uništava državnu upravu

Saborski zastupnik HDZ-a Davorin Mlakar izjavio je kako danas predloženim izmjenama Zakona o sustavu državne uprave vlada dosljedno namjerava uništiti državnu upravu. "Teško mi je uopće gledati predložene izmjene zakona o sustavu državne uprave koju ova Vlada dosljedno kani uništiti i ovo mi se više čini kao provođenje drugog memoranduma SANU-a nego kao briga o hrvatskoj administraciji", rekao je Mlakar novinarima u Hrvatskom saboru.

Vlada, kaže Mlakar, nema dovoljno ozbiljnosti kada formira nova tijela državne uprave, odnosno spaja ih pa ih naziva brojevima i brojčanim oznakama. "To sam po prvi put vidio u našoj praksi, imat ćemo ured 1, 2, 3, 4, 5", čudio se Mlakar. Čini mu se, rekao je, da je taj zakonski prijedlog na putu onoga što je Vlada počela govoriti o regionalizaciji države.

"Sad 20 ureda koji su obavljali poslove državne uprave spaja u pet - to mi se čini kao uvođenje njihove ideje pet regija u Hrvatskoj i to su probali već učiniti u izmjenama Ustava", kazao je. HDZ-ov osnovni argument protiv takvog prijedloga je, kaže Mlakar, taj što su željeli napraviti decentralizaciju poslova državne uprave. "Dakle, da dodatno opteretimo urede državne uprave, da rade sve poslove države uprave u prvom stupnju, a ne da ih spajamo i ustvari im uzimamo nadležnosti, centraliziramo, što radi ova Vlada", rekao je.

chevron-right