Slovenske političke stranke ubuduće bez donacija poduzeća

06. siječnja 2014.

Slovenske stranke više neće moći dobivati donacije od poduzeća, prema izmijenjenom zakonu o političkim strankama koji je stupio na snagu početkom ove godine.

Potpunu zabranu takvih donacija na prijedlog vlade koja ga je obrazložila preporukama europske skupine država za borbu protiv korupcije (GRECO) i zbog više transparentnosti u politici parlament je prihvatio u studenom prošle godine.

Izmjene se odnose i na ključ prema kojemu se stranke financiraju predviđenim sredstvima izu državnog proračuna, pa će ubuduće četvrtina tih sredstava, umjesto desetina kao do sada, biti podijeljena na sve stranke koje na izborima dobiju više od jedan posto glasova, a ostatak na stranke prema kriteriju osvojenih mjesta na izborima.

Sloveniju u svibnju očekuju izbori za Europski parlament, a na jesen i izbori za načelnike općina i općinska vijeća.

Izvješća stranaka o financiranju izborne kampanje ubuduće će uz to morati biti preciznija i javno objavljena. Uz ostalo morat će sadržavati i imena privatnih donatora-fizičkih osoba ako su oni stranci donirali više od prosječne mjesečne plaće, te podatke o uzetim kreditima, a državna revizija moći će provoditi i izvanredne revizije poslovanja stranaka.

Do sada su stranke posebnom povjerenstvu davale samo podatak o ukupnim prihodima i rashodima izborne kampanje, ali bez detalja.

chevron-right