Hrvatska u Partnerstvu za otvorenu vlast - javno savjetovanje

29. listopada 2013.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvorio je javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016. Javno savjetovanje na stranicama Vladinog Ureda za udruge otvoreno je do 11. studenog 2013.

Podsjetimo, Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Republika Hrvatska pridružila se inicijativi u rujnu 2011. i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan.

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. Vlada Republike Hrvatske je usvojila na sjednici održanoj 4. travnja 2012., a izrađen je na temelju održanih javnih savjetovanja, rasprava na sjednicama Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te očitovanja pristiglih od tijela državne uprave koja su određena kao nositelji i sunositelji mjera. U rujnu 2013. Vlada je usvojila prvo izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana.

Do ožujka 2014. Vlada Republike Hrvatske dužna je izraditi novi Akcijski plan, za iduće dvije godine. Slijedom toga, na posljednjoj sjednici Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast definirane su osnovne smjernice za aktivnosti koje bi trebale biti obuhvaćene novim Akcijskim planom te utvrđen hodogram aktivnosti kako bi se novi Akcijski plan izradio u predviđenom roku te u konzultacijama sa što širim krugom dionika.

S namjerom da su u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi prvog Akcijskog plana, otvoreno je javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. Javno savjetovanje je otvoreno do 11. studenog 2013., a dokument i obrazac za savjetovanje nalaze se na stranicama Vladinog Ureda za udruge.

chevron-right