Sabor usvojio "drugi zakon o golfu"

25. listopada 2013.

Unatoč brojnim kritikama iz redova organizacija civilnoga društva, šioke javnosti te oporbe, Hrvatski sabor donio je Zakon o strateškim investicijskim projektima.  Prema tvrdnjama Vlade, taj bi Zakon trebao stvoriti preduvjete za pokretanje investicijskog ciklusa, omogućiti brže izdavanje dokumentacije za ostvarivanje javnih i privatnih projekata od strateškog interesa, dok kritičari upozoravaju da je riječ o pogubnom, kako ga nazivaju, "drugom zakonu o golfu"

Zakon propisuje kriterije za utvrđivanje strateških investicija i raspolaganje nekretninama u vlasništvu države, davanje koncesija, obveze investitora i dinamiku njihova izvršavanja te obveze upravnih tijela.

Sva ulaganja veća od 150 milijuna kuna koja zadovolje dio od ukupno 12 uvjeta navedenih u zakonu, dobit će status strateških ulaganja i pravo na ubrzanu proceduru.

Strateškim će se smatrati i projekti koji se ostvaruju na područjima od posebne državne skrbi, odnosno na otocima, a vrijednost kapitalnih troškova ulaganja je najmanje 20 milijuna kuna.

Zahvaljujući amandmanu Petra Baranovića (HNS) oznaku strateškog nosit će i projekti u području poljoprivrede i ribarstva čiji su ukupni kapitalni troškovi ulaganja najmanje 20 milijuna kuna.

Većina je odbila amandman IDS-a da se prije proglašavanja nekog projekta strateškim zatraži mišljenje predstavničkih tijela županija, gradova i općina na čijem se području projekt namjerava realizirati.

chevron-right