Traže se vanjski članovi Odbora za EU poslove i vanjsku politiku

25. rujna 2013.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora uputio je 25. rujna 2013.  javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje vanjskih članova Odbora za europske poslove te Odbora za vanjsku politiku.

Stručne institucije, stručne udruge, udruge civilnog društva, kao i pojedinci mogu predložiti iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika šest članova za Odbor za EU poslove te šest članova za Odbor za vanjsku politiku.

Uz obrazloženi prijedlog o kandidiranju potrebno je priložiti i životopis u europass formatu, diplomu o završenom stupnju obrazovanja  ili njezinu ovjerenu presliku te uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, a ono ne smije biti starije od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave (25.9.2013.) ovog javnog poziva u Narodnim novinama i Večernjem listu, a upućuje se Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora, na adresu: Trg. sv. Marka 6, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podsjetimo, Odbor za EU poslove novo je radno tijelo koje će, otkako je Hrvatska i formalno postala članica EU, koordinirati stvarima u komunikaciji s Bruxellesom, a na sjednicama Odbora, kojemu slijedi i izrada njegova Poslovnika, sudjelovat će i hrvatski članovi EU parlamenta.

S obzirom da Sabor nije izravno zastupljen u institucijama EU, kroz Odbor za EU poslove nadzirat će i pratiti rad Vlade, osim u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a za koje je nadležan Odbor za vanjsku politiku, koji dosad nije imao vanjske članove.

chevron-right