Koliko građani znaju o pravu na pristup informacijama?

23. rujna 2013.

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, koji se inače obilježava 28. rujna, Agencije za zaštitu osobnih podataka objavila je podatke prema kojima je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu prema dostavilo je 2.852 tijela javne vlasti što je znatno više nego primjerice 2010. kada je izvješće dostavilo njih tek 854. 

Svrha Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, koji se obilježava 28. rujna, podizanje svijesti građana o pravu na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, kazala je zamjenica ravnatelja AZOP Dubravka Dolenc. O tome svjedoči i podatak o ukupnom broju podnesenih zahtjeva za pristup informacijama koji je povećan te je prošle godine iznosio 53.521, 2011. godine 51.930, dok je 2010. podnešeno 12.340 takvih zahtjeva.

Raste broj žalbi građana

Tijekom prošle godine Agencija je zaprimila 709 predmeta što je povećanje za 127 posto u odnosu na 2011. Od tih predmeta bilo je 480 žalbi, 99 pisanih upita koje su uputila tijela javne vlasti ili druge fizičke i pravne osobe, 101 predstavka se odnosila na rad tijela javne vlasti, a 16 drugih podnesaka se odnosilo na preostalu komunikaciju s tijelima javne vlasti ili strankama.

Prošle su godine, kako je rečeno, žalitelji pred nadležnim upravnim sudovima pokrenuli 13 upravnih sporova, a Agencija je izradila 13 odgovora na tužbu što čini 2,7 posto u odnosu na ukupan broj predmeta i smanjenje je u odnosu na 2011. u kojoj su bila pokrenuta 24 upravna spora odnosno 11 posto u odnosu na broj zaprimljenih žalbi. U Agenciji razlog porasta broja žalbi tumače podizanjem razine svijesti i znanja među žaliteljima o njihovim pravima.

Čeka se Povjerenika za informacije

Agenciju za zaštitu osobnih podataka, koja obavlja poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, uskoro bi trebao zamijeniti Povjerenik za informiranje, kojeg će izabrati Hrvatski sabor, a postupak izbora je u tijeku. Povjerenik će, kako je podsjetila zamjenica ravnatelja Agencije Dubravka Dolenc, imati pravo pristupa u klasificirane podatke, provođenje testa razmjernosti javnog interesa, a uvodi se i inspekcijski nadzor. „To znači da će Povjerenik imati pravo nadzor pravilne primjene zakona, a uvodi se i mogućnost neposrednog kažnjavanja“.

Novi Zakon o pravu na pristup informacijama iz ožujka ove godine donio je niz pogodnosti za korisnike prava na pristup informacijama. „Produženi su rokovi za ostvarivanje tog prava, jasnije su definirani neki pojmovi jer se u praksi događalo da tijela javne vlasti odbijaju informaciju ne smatrajući se obveznicima primjene zakona, a ostao je i rok od 15 dana za ostvarivanje tog prava“, pojasnila je Dolenc.

chevron-right