Koliko su organizacije civilnoga društva utjecale na razvoj RH?

17. rujna 2013.

U proteklih devet godina, premda i ne samo tada, organizacije civilnoga društva imale su značajan društveni i ekonomski utjecaj na razvoj Republike Hrvatske, a u tijeku je i istraživanje koje bi trebalo dati jasniju sliku koliko su zaista doprinijele.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva financijski je podržala istraživanje, čiji je prvi dio, koji se odnosi na telefonsko anketiranje organizacija korisnika financijskih podrški od strane Agencije Ipsos Puls, pri kraju.

Pokrenut je drugi dio te je u tijeku provedba internetskog istraživanja za organizacije civilnoga društva i korisnike njihovih usluga i programa u sklopu cjelovitog istraživanja o društvenom i gospodarskom utjecaju podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u proteklih devet godina.

Korisnici usluga organizacija svojim odgovorima mogu pripomoći provedbi istraživanja pa tako anketi možete pristupiti preko ovog linka:

http://online.ipsosadria.com/hr/webcatipanel/indexpopup.php3?id_project=238

chevron-right