"Sudovi nedovoljno primjenjuju Konvenciju o zaštiti ljudskih prava"

06. rujna 2013.

Predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec kazala je gostujući na Međunarodnoj ljetnoj školi ljudskih prava, da je Hrvatska prema učestalosti kršenja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda na "previsokom" četvrtom mjestu, jer se taj dokument nedovoljno primjenjuje u radu hrvatskih sudova.

"Nažalost, moram to reći, naša je zemlja na previsokom četvrtom mjestu, od ukupno 47 članica što su pod ingerencijom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, prema učestalosti kršenja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda", kazala je Omejec sudjelujući u radu Međunarodne ljetne škole ljudskih prava što od početka tjedna traje u Novom

"Hrvatska je potpisnica Konvencije od 1997. i to je morala postati ako je željela ući u članstvo Europske unije. Mi poučavamo studente prava o svim aspektima i nužnosti poštivanja Konvencije, ali se taj dokument još uvijek nedovoljno primjenjuje u radu naših sudova. Moramo poraditi više na tome da se ljudska prava više štite na nacionalnoj razini, a onda bi i naši ljudi, koji osjećaju ili vide da su zakinuti u tim postupcima na našim sudovima, manje tražili zaštitu pri Europskom sudu u Strasbourgu", kazala je

Međunarodna ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom, što se održava u vijećnici u kojoj je prije 725 godina donesen poznati Vinodolski zakon, okupila je ove godine 25 studenata s pravnih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci te Mostaru (BiH) i Podgorici (Crna Gora). S radom će završiti sutra, a predavači su eminentni pravni stručnjaci s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na ljetnoj je školi sudjelovala i Štefica Stažnik, pravna zastupnica Hrvatske pri sudu u Strasborgu.

chevron-right