Pomoć nastavnicima u izvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja

30. kolovoza 2013.

Kao doprinos Građanskom odgoju i obrazovanju, organizacije civilnoga društva, koje svojim aktivnim angažmanom u radu na društvenoj promjeni utječu na demokratizaciju društva i razvoj građanskih kompetencija, izradile su priručnik «Znam, razmišljam, sudjelujem».

Priručnik je pomoć nastavnicama, stručnim suradnicima i drugim edukatorima u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja, a izradio ga je Centar za mirovne studije u sklopu projekta «Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama», u sklopu eksperimentalne provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2012/2013., koji provodi u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i GONG-om, a uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Priručnik, koji u cijelosti možete vidjeti ovdje, prati strukturu Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja predloženog u kolovozu 2012. te ujedno naglašava isprepletenost i životnu povezanost njegovih funkcionalnih i strukturalnih dimenzija.

Iz recenzija

Priručnik za nastavnike Znam, razmišljam, sudjelujem vrijedan je oblik pomoći nastavnicima/cama koji već izvode ili će izvoditi sadržaje građanskog odgoja i obrazovanja. Priručnik prati suvremene koncepcije građanskog odgoja i obrazovanja, sadržane i u predloženom kurikulumu za Građanski odgoj i obrazovanje, pa se tako uz važnost usvajanja znanja, naglašava i važnost razvijanja vještina i usvajanja vrijednosti prikladnih za život u demokratskom društvu (što), u školskom kontekstu u kojem se njeguje interaktivno, suradničko, participativno učenje (kako) i gdje građanski odgoj i obrazovanje nije samo predmet koji se izvodi u učionici već se ti sadržaji provlače kroz cijelu školu i u suradnji s lokalnom zajednicom (s kim). Što, kako i s kim su temeljna poglavlja priručnika... Očekujem da će ova publikacija biti koristan materijal za učitelje/ice i nastavnike/ce kako u pogledu razvoja strukovnih znanja tako i metoda poučavanja GOO-a.

Dr. sc. Karin Doolan, doc 

... Koncepcija Priručnika poticajna je za aktivno i samostalno učenje, pa vjerujem da će se, osim na policama učitelja i nastavnika koji sudjeluju u provedbi GOO-a, ovaj Priručnik pronaći i na policama svih onih koji se (ne)posredno bave mladima i nastoje kod njih njegovati znanja, vještine i vrijednosti povezane s građanskim odgojem i obrazovanjem. U tom kontekstu, dodatna vrijednost priručnika ogleda se i u mogućnosti njegova korištenja u radu sa studentima učiteljskih i nastavničkih fakulteta.

Dr. sc. Bojana Ćulum, doc.

chevron-right