Tko i kako štiti europske građane od Europske unije?

08. srpnja 2013.

Nakon umirovljenja Nikiforosa Diamandourosa, europski građani dobili su novog pučkog pravobranitelja, odnosno točnije pučku pravobraniteljicu jer novoizabrana Emily O'Reilly prva je žena na toj dužnosti i svi građani EU, pa tako i hrvatski, mogu joj se obratiti tražeći da istraži slučajeve lošeg upravljanja EU institucija, uključujući i nedostatak transparentnosti te odbijanje pružanja informacija ili dokumenata.

Emily O'Reilly, irska povjerenica za informacije, publicistkinja i bivša novinarka, izabrana je za europsku ombudsmanicu prošle srijede glasovima 359 zastupnika tijekom tajnog glasanja na plenarnoj sjednici nakon što je ranije 18. lipnja Europski parlament ispitao svih šest kandidata o tome kako oni mogu pridonijeti neovisnosti, vidljivosti i transparentnosti europskih institucija.

Pučki pravobranitelj, naime, mora „ponuditi jamstvo neovisnosti” i europskog ombudsmana ili u ovom slučaju ombudsmanicu može se usporediti s nacionalnom institucijom pučkog pravobranitelja na čelu koje je u Hrvatskoj također žena Lora Vidović. Uostalom, nakon što je Unija Ugovorom iz Maastrichta uvela instituciju pučkog pravobranitelja čiji su korijeni u Skandinaviji, a trend se širio zemljama, pa ga je slijedila i Hrvatska.

Pravo na dobru upravu – zaboravljena formalnost ili realnost

Podsjetimo, prvi je europski ombdusman bio Jacob Söderman iz Finske, i to od 1995. do 2003., a potom ga je naslijedio Nikiforos Diamandouros iz Grčke, koji odlazi u mirovinu, a uvjeren je da će njegova nasljednica koja će s radom započeti 1. listopada „nastaviti s predanošću, dinamičnošću i vizijom u cilju da europski pučki pravobranitelj služi kao most između europskih građana i EU administracije”.

Sudeći prema njezinom dosadašnjem radu te budućim planovima, a o čemu i govori u intervjuu za publicserviceeurope.com nakon izbora, O'Reilly „želi ostaviti svoj pečat i nada se dignuti Ured EU ombudsmana” (koji naziva i „ombudswoman” – op.a.) „na još višu razinu utjecaja, autoriteta, poštovanja i, iznad svega, djelotvornosti, poštujući pritom Parlament, a nastojeći Ured učiniti dojmljivijim, vidljivijim i jačim”, pri čemu ističe dostupnost informacija te pravo na dobru upravu.

U tom kontekstu valja podsjetiti, kako je nedavno pisao i Novi list, da je „za europskog ombudsmana prošla godina bila rekordna po broju započetih istraga, naime, otvorene su u 465 slučajeva, a više od petine njih odnosi se na nedostatnu transparentnost. Jedan od najnovijih slučajeva, otvoren u travnju ove godine, odnosi se na zahtjev za javnom dostupnošću dokumenata koji sadrže informacije o zaštiti okoliša i kontroli uzgoja plavorepih tuna u Sredozemnom moru”.

Jedna od glavnih zadaća europskog ombudsmana je upravo štititi pravo građana od loše, spore i nepravedne uprave pa on tako provodi istragu temeljem pritužbi, ali i vlastite inicijative, na loš rad administracije u institucijama i tijelima Europske unije. I to između ostalih, Europske komisije, Vijeća EU i Europskog parlamenta, ali i primjerice Europske medicinske agencije.

Kako zaštititi svoja prava?

No, valja znati da u njezinoj nadležnosti s obzirom da imaju svoje zasebne sudske ovlasti, nisu Europski sud, Europski prvostupanjski sud i Sud za javne službe EU. Također, istragu ne može obavljati niti temeljem pritužbi protiv nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela (ministarstva, državni uredi i lokalna vijeća) zemalja članica, čak i kada se one odnose na pitanje EU.  Kao ni protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba ili aktivnosti nacionalnih sudova te pučkih pravobranitelja jer europski pučki pravobranitelj nije žalbeno tijelo za njihove odluke.

No, dužan je učiniti sve što je u njegovoj moći i pomoći riješiti problem pa će predmet najčešće prenijeti na člana Europske mreže pučkih pravobranitelja ili građanima savjetovati da se sami obratite njenom članu. Mreža je osnovana je 1996. i uključuje sve nacionalne i regionalne pučke pravobranitelje u zemljama članicama EU, zemljama koje su podnijele prijavu za članstvo u EU, Norvešku i Island, kao i odbore za peticije u EU.

U istrazi su s njim dužna surađivati sva tijela EU za koja je nadležan te mu dati sve informacije i dokumente koje traži, a u slučaju da se institucija protiv koje je istraga otvorena doista ogriješila o europsko pravo i građane, on joj predaje nacrt preporuka na koje je dužna odgovoriti u roku od tri mjeseca i on potom o rezultatu istrage podnosi izvješće Europskom parlamentu.

Ovdje možete vidjeti primjere pritužbi u čijem je rješavanju pomogao Europski pučki pravobranitelj, kao i one koje je riješio, te se na stranicama posvećenim EU ombudsmanu detaljnije informirati o tome kako podnijeti pritužbu.

chevron-right