Izborni sustav i sve oko njega

02. srpnja 2013.

Na ovom mjestu možete pronaći sve što je GONG napravio na temu Izbornog sustava

REFORMA IZBORNOG ZAKONDAVSTVA
Analize i preporuke GONG-a "Novo izborno zakonodavstvo"
Konačan prijedlog izmjena izbornih zakona

PARLAMENTARNI

1) Izvještaj GONG-a o parlamentarnim izborima 2000.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Report2000.pdf

2)  Izvještaj GONG-a o parlamentarnim izborima 2003.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izbori_Sabor_2003.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ElectionreportEN_2.pdf

3) Izvještaj GONG-a o parlamentarnim izborima 2007.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izvjestaj_izbori_HR.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Election_report_Parl-2007_EN.pdf

4) Vodiči za parlamentarne izbore 2011.
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/parlamentarni/vodici-za-parlamentarne-izbore-2011/

5) Konačni izvještaj o parlamentarnim izborima 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Razno/Parlizbori2011_GONGizvjestaj_nacrtfinal_19012012.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/GONGizvjestaj_izbori_eng_2.pdf

PREDSJEDNIČKI

1)  Izvještaji GONG-a o predsjedničkim izborima 2000.
1. krug
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Predsjednik_1_2000.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Presidential_2000_1.pdf

2. krug
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Predsjednik_2_2000.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Presidential_2000_2.pdf

2) Izvještaj GONG-a o predsjedničkim izborima 2005.  
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Predsjednik_2005.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ElectionreportEN_1.pdf

3) Izvještaj GONG-a o predsjedničkim izborima 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/GONG_izvjetaj_pred_izbori_final.pdf https://gong.hr//media/uploads/report_presidentialelections2009.pdf

4) „Iskustva s predsjedničkih izbora – potreba za jedinstvenim izbornim zakonom“
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Okrugli_stol_GONG_FPZG__izbori_Saetak_oujak_09.pdf

LOKALNI

1)  Izvještaj o lokalnim izborima 2001.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/lokalni_2001.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izvjestaj_EN.pdf

2) Izvještaj o lokalnim izborima 2005.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/lokalni_2005.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/ElectionreportEN.pdf

3) Lokalna samouprava i izravni izbori - neizvjesnosti prije i nakon izbora
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Pravnifakultet_GONG_Sazetak_Strucniskup_Lokalniizbori.pdf https://gong.hr//en/electoral-system/local/direct-local-elections-ambiguities-prior-to-and-af/

4) Lokalni izbori 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/ELECTIONREPORT_localelections_2009.pdf https://gong.hr//media/uploads/izborni_izvje%C5%A1taj__09.pdf

5) Izvještaj o lokalnim izborima 2013.

6) GONG-ov PRIRUČNIK ZA PROMATRAČE NA LOKALNIM IZBORIMA 2013.
https://gong.hr//media/uploads/20130513_prirucnik_za_promatrace_za_lokalne_izbore.pdf

MANJINSKI

1) Izvještaj GONG-a o izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 2003.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izbori_manjine_2003.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Izbori_manjine_2003.pdf

2) Izvještaj GONG-a o dodatnim i ponovljenim izborima za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina 2004.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/2004_Manj.Izb_Izborni_Izvjestaj.pdf https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/MinreportEN.pdf

3) Vodič za manjinske izbore 2015.

EUROPSKI

1) Komentari i analiza Prijedloga Zakona o izborima članova u Europski parlament, 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/AnalizaZakonaoEUizborima_GONG_srpanj_10.pdf

2) PRIRUČNIK ZA PROMATRAČE NA IZBORIMA ZA EUROPSKI PARLAMENT 2013. https://gong.hr//media/uploads/prirucnik_promatraci_kandidati_eu_izbori_13_final.pdf

3) Izvještaj o izborima za Europski parlament 2013.

SAJAM IZBORNIH INOVACIJA

1) Sajam izbornih inovacija
https://gong.hr//hr/aktivni-gradani/civilno-drustvo/sajam-izbornih-inovacija/


REFERENDUM

1) REFERENDUM - Pregled stanja i preporuke, 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_Referendum_pregled_preporuke.pdf

2) KOMENTARI NA PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Zakonoreferendumu_10_05_komentari.pdf

3) Vodiči za lakše razumijevanje i glasanje na referendumu o pristupanju RH Europskoj uniji
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/referendum/vodici-za-lakse-razumijevanje-i-glasanje-na-refere/

4) Izvještaj o referendumu o ulasku u EU
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120313DRUGIREFERENDUM-POSTFESTUMIZVJESTAJ.pdf

5) Analiza referenduma u Hrvatskoj u odnosu na europske standarde, 2012.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/AnalizareferendumauHrvatskojuodnosunaeuropskestandarde2.pdf

6) Profil apstinenta i razlozi apstinencije na EU referendumu, 2012.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120313EU_Apstinenti_Izvjestaj.pdf        

7) Preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira i provedbu referenduma u Hrvatskoj
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120313KAKOPOBOLJSATIZAKONODAVNIOKVIRIPROVEDBUREFERENDUMAUHRVATSKOJPREPORUKE.pdf

8)  GONG-ov VODIČ ZA PROMATRANJE REFERENDUMA https://gong.hr//media/uploads/prirucnik_referendum_op%C4%87i_2013_final.pdf

9)  Preporuke Venecijanske komisije o referendumskim kampanjama
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/referendum/preporuke-venecijanske-komisije-u-odnosu-na-refere/

BIRAČKO PRAVO

1) REZULTATI PROVJERA I SAZNANJA O PROVOĐENJU PRETHODNE REGISTRACIJE BIRAČA U INOZEMSTVU, 2007.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Rezultati_provjera-popisibiraca_2007.pdf

2) Studija o izbornoj administraciji, 2008.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Studija_izborne_administracije_07-2008.pdf

3) KAKO DO PRAVA GLASA? Glasanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i preporuke za unaprjeđenje pravnog okvira, 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Analiza_invalidi_final.pdf

4) Vodič za izborni proces za osobe s invaliditetom
a) https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/gongLETAKvodic.pdf
b) https://gong.hr//hr/izborni-sustav/biracko-pravo/kako-do-prava-glasa-glasanje-osoba-s-invaliditetom/

5) Analiza Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana, 2011.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_Komentari_Zakon_o_Prebivalitu.pdf

6) IZVJEŠTAJ O RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA U 2010. GODINI
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/izvjestaj_2010_DIP.pdf

7) VODIČ KROZ POPISE BIRAČA ZA EU REFERENDUM 2012.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/VODIKROZPOPISEBIRAAZAEUREFERENDUM2012.pdf

8) GONG-ov vodič za prebivalište
https://gong.hr//media/uploads/vodic_za_prebivaliste.pdf

9)  PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ O POČETKU PROVEDBE ZAKONA O PREBIVALIŠTU, 2013.
https://gong.hr//media/uploads/izvjestaj_prebivaliste_1_2013.pdf

10) Brošura o ostvarivanju prava glasa osoba s intelektualnim poteškoćama
https://gong.hr//media/uploads/copy-brosura-pravo-glasa-2.pdf

11) Letak o ostvarivanju prava glasa osoba s intelektualnim poteškoćama
https://gong.hr//media/uploads/letak_izadi_na_izbore.pdf

12) Prijedlog alternativnog rješenja za neustavne odredbe Prijedloga Zakona o registru birača
https://gong.hr//media/uploads/prijedlog_alternativnog_rje%C5%A1enja_za_neustavne_odredbe_prijedloga_zakona_o_registru_bira%C4%8Da_platforma.pdf

POLITIČKE STRANKE

1) Financiranje izbornih kampanja – preporuke, 2006.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/Preporuke_financiranje_2006.pdf

2) Ocjena stanja financiranja izbornih kampanja u Republici Hrvatskoj (screening), 2006.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/OcjenastanjafinanciranjaizbornihkampanjauRepubliciHrvatskoj.pdf

3) GONG-ov izbor zanimljivosti iz Nalaza Državne revizije o financiranju stranaka, 2009.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/GONG_Zanimljivosti_iz_Izvjea_Revizije.pdf

4) GONG-ov PREGLED PRIHODA POJEDINIH POLITIČKIH STRANAKA IZ NEPOZNATIH IZVORA I OSTALIH PRIHODA OD 2003. DO 2009. GODINE
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/Clanci/GONG_stranke_financiranje_nepoznati_izvori.pdf

5) GONG-ovi Komentari na konačan prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 2010.
https://gong.hr//media/uploads/dokumenti/GONG_Komentari_Zakon_o_financiranju_stranaka.pdf

6) GONG-ove opaske na Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka za 2011.
https://gong.hr//hr/dobra-vladavina/novac-u-politici/trebaju-li-hrvatski-gradani-strahovati-od-nove-fim/

KAMPANJE

1) AdWatch – praćenje političkih poruka tijekom kampanje 2007.
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/kampanje/gong-adwatch-pracenje-politickih-poruka-tijekom-ka/

2) Predizborna kampanja 2011.
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/kampanje/predizborna-kampanja-2011-najtransparentnije-finan/

3) GONG-ov vodič za financiranje kampanja
https://gong.hr//media/uploads/vodiczafinanciranjekampanjaep.pdf

4) Analiza teksta i diskursa propagandnih televizijskih spotova Vlade RH za ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2011.
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/referendum/umjesto-diskursa-propagande-o-eu-zahtijevamo-uravn/#

5)  Predsjednička kampanja 2010.
https://gong.hr//hr/izborni-sustav/gong-i-tih-koliko-su-predsjednicki-kandidati-utr-2/

chevron-right