Sabor konačno usvojio Zakon o suradnji s Vladom u EU poslovima

28. lipnja 2013.

Hrvatski sabor donio je danas Zakon o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima, kojim Sabor, kako definira Zakon, između ostalog, prati i nadzire rad Vlade u institucijama EU, razmatra dokumente Unije i stajališta Republike Hrvatske o kojima može donositi zaključke, sudjeluje u predlaganju hrvatskih kandidata za institucije i tijela EU.

Ovlasti Sabora izvršava Odbor za europske poslove, osim u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU za koje je nadležan Odbor za vanjsku politiku. Premijer ima obvezu jednom godišnje izvjestiti Sabor o sastancima Europskog vijeća u protekloj godini, dok će nakon svakog sastanka Vijeća u roku 15 dana pisano o tome izvijestiti Odbor za europske poslove.

Vlada će uoči svakog sastanka Europskog vijeća Odboru pisano dostaviti dnevni red i druge prateće dokumente te, ako postoji, nacrt zaključka Vijeća. Premijer će po potrebi, na poziv predsjednika Sabora, na sjednici Sabora ili Odbora predstaviti stajališta Republike Hrvatske na sastanku Europskog vijeća ili podnijeti izvješće o održanim sastancima Vijeća.

Djelovanje Sabora u europskim poslovima dotiče i novi Poslovnik u kojem se definira sastav i navode obveze Odbora za europske poslove. Odbor će imati predsjednika, dva potpredsjednika i 14 članova, moći će angažirati i šest vanjskih članova, a na sjednice će pozivati i hrvatske članove EU parlamenta.

Odbor, kao središnje tijelo za obavljanje europskih poslova Sabora, ima dugačak popis obveza – između ostalog, donosit će Radni program za razmatranje stajališta RH, razmatrati dokumente EU i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima EU o kojima će moći donositi i zaključke, razmatrat će Vladina izvješća o sastancima Vijeća EU, sudjelovati u postupku predlaganja hrvatskih kandidata za tijela i institucije EU.

chevron-right