Civilno društvo most preko jaza između političkih elita i građana

12. lipnja 2013.

Organizacije civilnog društva imat će znatno veću društvenu ulogu ulaskom Hrvatske u EU i udruge se za te promjene trebaju dobro pripremiti, a vlast ih treba znatno više partnerski doživljavati, rečeno je na današnjoj panel raspravi u sklopu Dana otvorenih vrata udruga.

Raspravom na temu "Organizacije civilnog društva i institucije Europske unije: kakav dijalog možemo očekivati?" obilježena je i Europska godine građana 2013., u organizaciji Vladina Ureda za udruge te u suradnji s partnerskim nevladinim organizacijama.

Zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić istaknula je da je Europska unija nedavno na novi način definirala ulogu organizacija civilnog društva, koja im umjesto dodjela pojedinačnih projekata sve više daje stratešku ulogu i važne poslove kao što je nadgleganje proračuna.

Maja Bakran Marcich iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova kazala je da udruge civilnog društva čekaju veće prilike i odgovornost, ali da ne treba očekivati kako će se sve odjednom promijeniti, nego da predstoji duže razdoblje promjena.

Predstavnica hrvatskih organizacija civilnog društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru Marina Škrabalo iz GONG-a upozorila je da se velika politička pitanja neće moći provesti ako postoji jaz između političkih elita i građana. Dodala je da su organizacije civilnog društva u Hrvatskoj spremnije za ulazak u EU od drugih, jer imaju razvijene suradničke mreže i najveću iskoristivost europskih fondova.

Požalila se da hrvatska Vlada i dalje zanemaruje važnost partnerstva udruga te skraćuje rokove za javnu raspravu za donošenje važnih političkih odluka. "Bitno je da se Vlada konzultira s civilnim društvom u ranima fazama odlučivanja", istaknula je.

Na Danima otvorenih vrata od 12. do 15. lipnja sudjeluje više od 430 udruga diljem Hrvatske, koje nastoje građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode u Hrvatskoj, posebice one koji se financiraju iz javnih izvora, rečeno je na raspravi.

chevron-right