Očekuje se reakcija izbornih povjerenstava i DORH-a

15. svibnja 2013.

Hrvatskoj opet prijeti pad na testu transparentnog financiranja političke kampanje jer nije primjereno osigurana učinkovita provedba Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Kao najslabije točke provedbe Zakona pokazuju se zloupotreba javnih resursa za aktivnosti unutar kampanje te netransparentna dodjela proračunskih zaliha udrugama koje podupiru kandidate na lokalnim izborima.

Neuvjerljivima se čine podaci o nula kuna donacija i potrošnje na izbornu promidžbu u određenim preliminarnim izvještajima kandidata u Zagrebu i Splitu, iako birači svakodnevno svjedoče izbornoj promidžbi što potvrđuju i njihove brojne dojave GONG-u koji se najčešće odnose na:

- sustavno izvlačenje novca iz proračunskih zaliha Grada Zagreba kako bi se financirala različita udruženja za koje se sumnja da plaćaju troškove kampanje kandidatu, a što se ne navodi u njegovim financijskim izvještajima (od 22. travnja do 10. svibnja 2013. aktom gradonačelnika je dodijeljeno ukupno 2.596.078,00 kuna u svrhu „korištenja sredstava proračunske zalihe, za dotacije i pomoć raznim udrugama, ustanovama i pojedincima“);

- korištenje javnih resursa u svrhu kampanje (škola, prostorija mjesnih odbora, telefona, automobila, zaposlenika i sl.);

- prikazivanje redovnih aktivnosti načelnika i gradonačelnika kao aktivnosti u kampanji (organiziranje proslava povodom otvaranja raznih objekata, slanje tiskanih materijala poput izvještaja o radu, „proračuna u malom“, glasila turističke zajednice i sl.);

Imajući na umu pad povjerenja javnosti u političke procese, odgovornost je nadležnih institucija, prvenstveno izbornih povjerenstava, Državnog izbornog povjerenstva i Državnog odvjetništva da provode Zakon tako da analiziraju predane financijske izvještaje te sankcioniraju kršitelje.

chevron-right