Ne zaboravite objaviti financijske izvještaje!

12. svibnja 2013.

Prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u ponedjeljak, 13. svibnja istječe rok do kojeg stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidata dužni objaviti financijske izvještaje na svojim web-stranicama ili u dnevnom tisku.

Također, valja podsjetiti i da će GONG ustrajati u svojim zahtjevima prema DIP-u i HIDRA-i da se svi dostupni financijski izvještaji izbornih kampanja i političkih stranaka uskoro objave u lako pretraživim bazama podataka.

Bio bi to temelj za kasnije povezivanje baza podataka o financijskim izvještajima i donatorima s primjerice bazom podataka subjekata koji posluju s državom putem javnih nabava, koji su dobili koncesije, subvencije i slično.

Bez transparentnog financiranja predizbornih kampanja nema transparentnog izbornog procesa i borbe protiv korupcije.

chevron-right