Kako do inspiracije za učinkovitu borbu protiv korupcije?

26. travnja 2013.

Cilj ove studije je ponuditi prikaz najboljih praksi europskih organizacija civilnog društva (OCD-ova) u suzbijanju korupcije. Predstavljene strategije djelovanja mogu poslužiti kao inspiracija u osmišljavanju novih antikorupcijskih aktivnosti.

Studija je podijeljena u dva dijela. Prvi dio sadrži mapu europskih organizacija civilnoga društva koje se bave suzbijanjem korupcije, a popisane su u drugom poglavlju. Mapiranje je izvršno putem naprednog internetskog pretraživanja, pretraživanja specijalizirane baze podataka www.againstcorruption.eu, čitanja relevantnih izvješća i komunikacije s ekspertima aktivnima u području antikorupcije. Nalazi mapiranja pokazuju da se 127 OCD-ova iz više od 30 europskih zemalja bavi različitim aktivnostima koje utječu na suzbijanje korupcije.

Za potrebe ove studije, koju u cijelosti možete pročitati ovdje, preuzeta je proširena definicija “antikorupcijskog učinka”; ta definicija uključuje sve aktivnosti usmjerene na povećavanje transparentnosti rada javnih tijela, uključivanje javnosti u procese odlučivanja, unapređivanje nadzornih inicijativa i provedbu represivnih antikorupcijskih mjera. Sukladno ovoj definiciji, identificirani su sljedeći tipovi antikorupcijskih aktivnosti:

• Primjena informacijskih tehnologija (IT) za učinkovitiji javni nadzor
• Alati elektroničke demokracije (e-demokracije)
• Praćenje rada institucija
• Istraživanje
• Analiza
• Objavljivanje informacija
• Promjene u zakonodavstvu
• Isticanje pozitivnih primjera
• Zagovaračke kampanje
• Izgradnja kapaciteta
• Umrežavanje

Drugi dio studije nudi zbirku najboljih praksi OCD-ova u suzbijanju korupcije, koje pokrivaju sve tipove antikorupcijskih aktivnosti. Kako bi među 127 OCD-ova i njihovih aktivnosti prikazali one najučinkovitije i najuspješnije, u odabiru su korišteni sljedeći kriteriji:

a) projekt mora imati mjerljiv antikorupcijski učinak,

b) projekt mora privući međunarodnu pozornost, unutar zajednice OCD-ova ili u europskim medijima.

Prema tim kriterijima, izabrane su četiri antikorupcijske aktivnosti koje su predstavljene u poglavljima 3-6. Svako poglavlje ima format studije slučaja, detaljno opisuje odabranu aktivnost te identificira faktore koji su odigrali ključnu ulogu i doprinijeli pozitivnom ishodu aktivnosti. Analiza se zasniva na online pretraživanju, pretraživanju relevantnih znanstvenih časopisa i direktnom kontaktu s OCD-ovima. Naposljetku, aktivnosti slične onima kod najboljih praksi popisane su na kraju svakog pojedinog poglavlja.

Slovačka watchdog organizacija koja djeluje iz Bratislave. Aliancia Fair-play služi se istraživačkim novinarstvom kako bi ukazala na neekonomične, netransparentne i neetične aktivnosti u upravljanju javnim resursima te nastoji doprinijeti profesionalnom, odgovornom i otvorenom upravljanju. Aliancia kontinuirano razvija suvremene tehnološke instrumente koji doprinose povećanju građanskog nadzora i transparentnosti u upravljanju javnim resursima. Više informacija dostupno na www.fair-play.sk.

chevron-right