DIP nadzire financiranje kampanja ili ne?

25. travnja 2013.

Zbog različitih tumačenja Državnog izbornog povjerenstva o primjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, GONG je od DIP-a zatražio očitovanje.

Naime, u svojim pojašnjenjima objavljenim na DIP-ovim internetskim stranicama, odnosno u Priopćenju o financiranju izborne promidžbe od 20. studenog 2011. godine, koje, doduše, nedostaje na internetskoj stranici, ali ga možete pogledati ovdje, te Odgovoru na upit od 17. travnja 2013. godine, Državno izborno povjerenstvo jasno je izrazilo stav da se odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe primjenjuju neovisno o tome je li započela službena izborna promidžba propisana izbornim zakonom.

Istovremeno, stav DIP-a iznesen u HRT-ovom Dnevniku 24. travnja 2013. navodi kako DIP može nadzirati pravilnost obavljanja izborne promidžbe samo od trenutka njezinog službenog početka do dana kada počinje izborna šutnja. Navedeno je protumačeno kao nemogućnost sankcioniranja potencijalnih prekršitelja unatoč činjenici da navedeni Zakon vrijedi u vrijeme počinjenja potencijalnog prekršaja i da je moguća nepravilnost uočena.

GONG smatra ovakvo usko tumačenje DIP-a suprotnim članku 27. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u kojem se navodi nadležnost istog za nadzor nad poštivanjem odredbi Zakona koje se odnose na ukupnu izbornu promidžbu, neovisno o danu početka izborne promidžbe propisanog izbornim zakonima. Dodatno se u stavku 3. istog članka specificira nadzor po računima otvorenim za financiranje izborne promidžbe.

Ukoliko odredbe navedenog Zakona vrijede i primjenjuju se i prije dana početka izborne promidžbe propisanog izbornim zakonima, a što je DIP već utvrdio svojim pojašnjenjima, onda je DIP nadležan za nadzor nad primjenom tih istih odredbi Zakona koji vrijedi i primjenjuje se.

S obzirom na sve navedeno, GONG je zatražio očitovanje o vremenskom periodu nadzora DIP-a nad provođenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

chevron-right