Referendum pod budnim okom promatrača

23. travnja 2013.

Referendum je oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom (državni referendum) i o pitanjima iz djelokruga županije, grada ili općine (lokalni referendum).

Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati svi hrvatski državljani s pravom glasa, a na lokalnom referendumu svi koji imaju prebivalište unutar jedinice u kojoj se organizira referendum.

Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, a na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne odnosno područne samouprave u kojoj je raspisan referendum.

Tijela za provedbu referenduma su Državno izborno povjerenstvo (DIP), povjerenstvo za provedbu referenduma u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu, te u gradu, odnosno u općini i odbori za provedbu glasovanja na referendumu.

Za sve ostale detalje, proučite GONG-ov VODIČ ZA PROMATRANJE REFERENDUMA

chevron-right