Druga strana medalje - prekršaji i kazne

19. travnja 2013.

Koji su prekršaji vezani uz provedbu lokalnih izbora i koja su kaznena djela vezana uz izborni proces te kako se podnosi kaznena prijava?  - Ako tražite odgovore na ova pitanja, na pravom ste mjestu.

KOJI SU PREKRŠAJI VEZANI UZ PROVEDBU LOKALNIH IZBORA?

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1.  kandidat za davanje netočnih podataka na očitovanju o prihvaćanju kandidature,

2.  kandidat koji je prihvatio kandidaturu na više kandidacijskih lista za isto predstavničko tijelo.

Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

-    fizička osoba za povredu izborne šutnje,

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

-    kandidat na izborima za povredu izborne šutnje,

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

-    pravna osoba za povredu izborne šutnje,

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

-    odgovorna osoba u pravnoj osobi za povredu izborne šutnje,

Optužni prijedlog za ove prekršaje podnosi nadležno izborno povjerenstvo.                                                                                            

KOJA SU KAZNENA DJELA VEZANA UZ IZBORNI PROCES?

a) Povreda slobode odlučivanja birača –utjecaj na birača da glasuje za ili protiv određenog kandidata ili uopće ne glasuje; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

b) Uskrata izbornog prava – protuzakonito brisanje iz popisa birača ili drugi način uskrate biračkog prava; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

c) Zlouporaba biračkog prava – dvostruko glasanje ili glasanje pod tuđim imenom; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

d) Povreda tajnosti glasanja – pokušaj saznanja kako je drugi birač glasao te prijetnja ili prisila nad biračem da otkrije kako je glasao; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

e) Uništenje izbornih isprava – uništavanje, prikrivanje, oštećenje ili neovlašteno odnošenje isprave o izborima ili glasanju ili predmeta koji služi za izbor ili glasanje; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

f) Izborna prijevara - dodavanje, oduzimanje, brisanje glasova ili na drugi način krivotvorenje ishoda izbora ili glasanja; kažnjivo kaznom zatvora od 3 mjeseca do tri godine.

g) Povreda izborne šutnje – kažnjiva novčanom kaznom do 30,000 kn za kandidate, do 500,000 za pravne osobe i do 30,000 kn za odgovorne osobe u pravnim osobama.

KAKO SE PODNOSI KAZNENA PRIJAVA?

Svaki građanin može samostalno podnijeti kaznenu prijavu zbog uočenih kaznenih djela dolaskom u policijsku stanicu ili nadležno Državno odvjetništvo.

Za sve dodatne upute i stručnu pomoć u svezi izbornog procesa nazvati na telefone Državnog izbornog povjerenstva: 01/4569 712, 01/4569 713, fax: 01/6303 509; www.izbori.hr

 

chevron-right